[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

 

ประวัติความเป็นมา
                   ตำบลอ่างคีรี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลมะขาม เป็นตำบลเก่าแก่มีขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ต่อมาปี พ.ศ.2525 ได้ทำการแยกออกเป็นตำบลอ่างคีรี เหตุที่เรียกตำบลอ่างคีรีก็เพราะว่า บริเวณหมู่ 1 ของตำบล มีลักษณะคล้ายอ่างมีภูเขาล้อมรอบ ต่อมาดินทับถมกันมากขึ้น สภาพอ่างในปัจจุบันจึงไม่หลงเหลืออยู่ มีเพียงสวนผลไม้แทน และหมู่ 6 เคยเป็นที่พักทหารในสมัยที่พระเจ้าตากสินยกทัพมาตีเมืองจันทบุรี ประชาชนพูดภาษากลาง นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอมะขาม ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล
ภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีพื้นที่ทั้งหมด 62 ตร.กม. หรือประมาณ 38,750 ไร่
 
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พลับพลา อ.เมือง และ ต.มาบไพ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตกพรม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
 
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,659 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,353 หลังคาเรือน
 
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ทำสวนยางพารา ค้าขาย รับจ้าง
  
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1.       วัดป่าคลองมะลิ
2.       วัดบ้านอ่าง
3.       วัดพรหมคุณาราม
4.       สวนสมุนไพรจันทบุรี
 
สภาพพื้นที่ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ความอุดมสมบูรณ์ของ ดิน น้ำ ป่า
                   ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนใกล้เทือกเขา ดินปนทรายค่อนข้างสมบูรณ์มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านเหมาะกับการทำสวนผลไม้และสวนยางพารา สภาพของชุมชนมีการปลูกเรือนเป็นกลุ่มค่อนข้างหนาแน่น มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมที่เอื้อเฟื้อ ยึดมั่นในประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา
 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-          น้ำยาล้างจาน
-          น้ำสำรอง
-          ดอกไม้จันทน์
-          ขนมตะไล
-          แพทย์แผนโบราณ
-          นวดแผนโบราณ
-          ช่างไม้  ช่างปูน
-          จักสาน เข่ง กระบุง


เข้าชม : 1010
 

 

 กศน.ตำบลอ่างคีรี  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี
Tel. 081-2986473  e-mail :
monsster.tui@gmail.com   facebook : กฤษฎาพร  มุนตรีประถม

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin