[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.ตำบลบางชัน หมู่ 3 ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 ดูแลโดย ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ขาวดี หัวหน้า ครู กศน.ตำบลบางชัน โทร.087-1950994
 
กศน.นครราชสีมา
 
โครงการการทำลอบดักปู ตำบลบางชัน
โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนตำบลบางชัน   เข้าชม :  [64]
 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563
การสอบปลายภาค ของนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกศน.อำเภอขลุง วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563  เข้าชม :  [11]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งนำวิถีพอเพียงสู่ชุมชน 28 / ก.ย. / 2563  เข้าชม :  [21]
โครงการผู้สูงอายุการดุแลและป้องกันตนเองจากชิคุณกุลยา 10 / ส.ค. / 2563  เข้าชม :  [58]
กศน.จัดการปฐมนิเทศนักศึกษา 9 / ก.ค. / 2563  เข้าชม :  [57]

 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย   ขาวดี
ครู กศน.ตำบล


นางสาวนภัฑฆษร  เจริญสุข
ครูอาสาสมัครฯ

 
 
<< ตุลาคม 2563 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

รายชื่อนักศึกษา กศน.ตำบลบางชัน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ระดับประถมศึกษา
1. นางสาวสุวินันท์  งามเจริญ
2. นางสาวยุพาพร  เวชบรรพต
3. นางสาวศศิประภา  ศิลป์ทอง
4. นางอิสราพร ศิลป์ทอง
5. นางพรพรรณสุพวง


ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. นายปิยังกูร   ราชประสิทธิ์
2. นายเด็ดดวง  ศรีวิรัญ
3. นายสัมพันธ์  แคะม่วง
4. นายเอกพัชร  บุญเหลือ
5. นายศรัณยพงศ์  พูลพัฒน์
6. นางสาวชุติมา  วงศ์จินดา
7. นายอนุชิต  มาตรสร้อย
8. นางสาวณัฐวดี  เสนะวงศ์
9. นางสาวหนึ่งฤดี  แก้วขาว
10. นายสุรชาติ  โวหารวัน
11. นายคามิน  บุญเหลือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวณัฐณีย์  โภคพิพัฒน์
2. นายสมศักดิ์  ไชยริปู
3. นางสาวสุนิตา  ฉายแสง
4. นายภาสกร  บุญเรือง
5. นายสนธยา  แก้วตุมกา
6. นายกัมพล  ผินกลาง
7. นายแสงชัย  สุขสวัสดิ์
8. นายพลกฤต  บุญเหลือ
9. นางสาวรวิสรา  ร่มเย็น
10. นางสาวจิตรทิวา  บุญเหลือ
11. นางสาวธัญรดา  พัฒดำ
12. นางสาวกัณฐมณี  พูลชัย
13. นายณัฐวัฒน์  อรรถวิล
14. นายกิตตินันท์  สุรีย์ฉาย
15. นางสาวติยาภรณ์  พันธ์พูล
16.นายพีรพงศ์  ชายหาด
17. นายนิคม  โบไธสง
18. นายวิทยา  อุดมพฤกษชาติ
19. นายสุชาครีย์  ตุลารักษ์

 
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลบางชัน
87 หมู่3 ตำบลบางชัน  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin