[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

เขตการปกครอง 

 จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไชย รวมทั้งสิ้น 9  หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ชื่อ -  สกุล

ตำแหน่ง

1

บ้านแหลมสิงห์  

นายภิญโญ     เจริญชาติ

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านสองพี่น้อง

นายสุชิน        เนินหาด

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านคลองปลาดุก

นายประพฤติ   ไชยเย็น

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านบางกะไชย

นายวิทยา       มีไชย

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านบางกะไชย

นายพิทักษ์      คุมคณะ

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านบางกะไชย

นายนพดล      ผดุงนาม

ผู้ใหญ่บ้าน

7

บ้านเรือแตก

นายคมสันต์     สมัครสมาน

ผู้ใหญ่บ้าน

8

บ้านหัวเขา

นางรัชนี         ม่วงสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

9

บ้านอ่าวหมู

นายบุญเลิศ     ไชยศิริโชติ

ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน

จำนวนครัวเรือนและประชากร

        ประชากรในตำบลบางกะไชยปัจจุบัน  มีจำนวนทั้งสิ้น 3,917 คนแยกเป็นคือชาย1,922คนหญิง1,995 คน  จำนวนครัวเรือน  1,317 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยประชากรเฉลี่ย129.06 คนต่อ  ตร.กม.และความหนาแน่นของครัวเรือนเฉลี่ย  44.70  ครัวเรือนต่อ ตรกม.
 เข้าชม : 571
 

กศน.ตำบลบางกะไชย
7/2 หมู่ 8 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190
โทร. 087-6194931

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin