[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
   กลับหน้าหลัก

เส้นทางคมนาคม

การคมนาคม

      ตำบลบางสระเก้าเป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกับลำคลองทั้งสองด้าน ดังนั้น เส้นทางการคมนาคมจึงมีทั้งทางบกและทางน้ำ

ทางบก

      มีถนนลาดยาง ขนาดสองช่องทางการจราจร (สายญาณวิโรจน์ - แหลมสิงห์) เชื่อมติดต่อจากตำบลคลองน้ำเค็ม จนถึงเขตตำบลบางสระเก้า ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร กับมีถนนลาดยางและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเชื่อมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน และมีถนนลาดยางเชื่อมไปยังที่ว่าการอำเภอแหลมสิงห์ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

ทางน้ำ
      ใช้เรือขนาดเล็กในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรปัจจุบันไม่นิยมใช้สัญจรไปมา


เข้าชม : 500
 
กศน.ตำบลบางสระเก้า
 หมู่ 2  ตำบลบางสระเก้า  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   082-2044428 
โทรสาร  039-434404  email  benjawan5841@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin