[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
   กลับหน้าหลัก

แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบางสระเก้า

                                  

 
วัดบางสระเก้า  
 
      ท่านพ่อเต่า   ท่านพ่อแสง   อดีตเจ้าอาวาสวัดบางสระเก้า  เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา  เป็นศูนย์รวม  จิตใจของชาวตำบลบางสระเก้า        ปัจจุบัน  พระครูวินัยธรเกียรติศักดิ์เตชธมโม เป็นเจ้าอาวาส ตั้งอยู่    หมู่   2 ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

 

                                                                                         

  ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า  
 

"เสื่อกก....เชิดชู 
             ฟื้นฟู.....ภูมิปัญญา 
                  พัฒนา.....สู่ความเป็นหนึ่ง"

 
      ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543  โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF)  ภายใต้แนวความคิดหลักในการพัฒนาชุมชนแบบพึ่งตนเอง   เน้นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน   องค์กรชาวบ้านและวัฒนธรรมชุมชนที่เข้มแข็ง   ศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้าบริหารงานในรูปคณะกรรมการ   มีการประชุมสม่ำเสมอทุกวันที่  25  ของเดือน    ปัจจุบันมีสมาชิก   386    คน  เงินทุน   1,116,340.15    บาท
 

กิจกรรมของศูนย์ศิลป์เสื่อบางสระเก้า

      1. ส่งเสริมการปลูกกก   ปลูกปอ   จุดมุ่งหมายต้องการให้ลดต้นทุนการผลิต  มีวัตถุดิบในพื้นที่เพียงพอ ส่งเสริมด้านเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกและจัดเตรียม  มีการคืนทุนสังคมของสมาชิก
      2. รับซื้อและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  การรับซื้อจะรับซื้อเสื่อกกจากสมาชิกและแปรรูปวางจำหน่าย  โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่  ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นจะรับฝากขาย เป็นการสร้างเครือขายสินค้าในชุมชน
 

เปิดบริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00  น.      
ติดต่อ  นางพัชรินทร์   สีเผือก   (ป้าแดง)    08-1450-7642  ,  0-3945-0923

                      

 

 

   

  ศูนย์เรียนรู้บ้านปลาธนาคารปู  
 

      ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลบางสระเก้า   โดยริเริ่มของนายสถิตย์    แสนเสนาะ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕  ในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำด้วยการเสริมสร้างระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งอาหารของชุมชน และสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

      “บ้านปลา”  คือ ที่พักอาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด ได้พักได้อาศัย 
      บ้านปลามี 2 แบบ คือ เต๋ายางและปะการังเทียม 
      “ธนาคารปู”  เป็นการสร้างที่เลี้ยงปูในลำคลอง โดยรับบริจาคแม่ปูไข่ทั้งนอกและในกระดอง

จากชาวบ้านในชุมชน  เพื่อให้ปูได้ขยายพันธุ์ไปตามกระแสน้ำขึ้น น้ำลงตามธรรมชาติ ู

     ธนาคารปู มี 2 แบบ คือ แบบการทำเล้าขังปูให้อยู่กับที่ และแบบทำกระชังป  นอกจากกิจกรรมบ้านปลาธนาคารปูแล้ว ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจ  กิจกรรม  6 ฐาน คือ  ฐานบ้านปลา  ฐานธนาคารปู   ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเสื่อกกบางสระเก้า    ฐานวิถีประมงคนน้ำตื้น    ฐานสมุนไพรใกล้ตัว    ฐานภูมิปัญญาถนอมอาหารทะเล
 

บริการบ้านพักรับรอง มีให้เลือก 2 แบบ คือ พักที่ศูนย์บ้านปลาธนาคาร และแบบโฮมสเตย์ 
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ นายสถิตย์  แสนเสนาะ   โทร 08-1158-9440
นางกนกวรรณ ทองใบ    โทร 08-6276-162

 

                                                                                              

 

 

                                                                                          

ตลาดสี่มุมเมรุ  
 
       ตลาดพื้นบ้านที่มีในชุมชน เปิดทุกวันบริเวณสี่แยกมุมเมรุวัดบางสระเก้า  สินค้าพื้นบ้าน เช่น กุ้งแห้ง  กะปิ  ทุเรียนทอด  ปลา ปู กุ้ง สดจากทะเล ฯลฯ

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 874
 
กศน.ตำบลบางสระเก้า
 หมู่ 2  ตำบลบางสระเก้า  อำเภอแหลมสิงห์  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์   082-2044428 
โทรสาร  039-434404  email  benjawan5841@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin