โครงการทั้งหมด

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี 249 2919 รายละเอียด
2 กศน.อำเภอขลุง 241 3229 รายละเอียด
3 กศน.อำเภอท่าใหม่ 288 5189 รายละเอียด
4 กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน 119 1507 รายละเอียด
5 กศน.อำเภอมะขาม 173 1953 รายละเอียด
6 กศน.อำเภอแหลมสิงห์ 154 1944 รายละเอียด
7 กศน.อำเภอสอยดาว 136 1808 รายละเอียด
8 กศน.อำเภอแก่งหางแมว 115 1681 รายละเอียด
9 กศน.อำเภอนายายอาม 141 2265 รายละเอียด
10 กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ 135 685 รายละเอียด
รวม 1751 23180