หลักสูตรกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม

ลำดับ หลักสูตร ชั่วโมง กศน.อำเภอ ไฟล์
1Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer18กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
2การขยายพันธุ์พืช3กศน.อำเภอขลุง
3การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง5กศน.อำเภอท่าใหม่
4การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน6กศน.อำเภอมะขาม
5การทำปุ๋ยน้ำจากมูลไส้เดือน6กศน.อำเภอมะขาม
6การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ6กศน.อำเภอมะขาม
7การทำปุ๋ยหมักในวงตาข่ายไม่ต้องพลิกกอง3กศน.อำเภอขลุง
8การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ3กศน.อำเภอท่าใหม่
9การทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ6กศน.อำเภอมะขาม
10การทำหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา5กศน.อำเภอท่าใหม่
11การทำเชื้อไตรโคเดอร์มา6กศน.อำเภอมะขาม
12การทําฮอร์โมนและสารกำจัดศัตรูพืชจากพืชสมุนไพร10กศน.อำเภอนายายอาม
13การปลูกต้นอ่อนทานตะวัน3กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
14การปลูกผักในตระกร้า5กศน.อำเภอมะขาม
15การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์15กศน.อำเภอแก่งหางแมว
16การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้5กศน.อำเภอแหลมสิงห์
17การผลิตแคลเซียมโบรอน3กศน.อำเภอนายายอาม
18การพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง5กศน.อำเภอสอยดาว
19การพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง6กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
20การพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง9กศน.อำเภอขลุง
21การส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่6กศน.อำเภอแก่งหางแมว
22การเพาะเห็ดถุง10กศน.อำเภอมะขาม
23การเพาะเห็ดนางฟ้า3กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
24การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า3กศน.อำเภอสอยดาว
25การเพาะเห็ดฟางในถุงปุ๋ย3กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ
26การเพาะเห็ดยานางิ3กศน.อำเภอท่าใหม่
27การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงผึ้งชันโรง6กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
28การเลี้ยงชันโรง20กศน.อำเภอท่าใหม่
29การเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งชันโรง55กศน.อำเภอท่าใหม่
30การเลี้ยงและแยกรังผึ้งชันโรง5กศน.อำเภอแหลมสิงห์
31การเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะ5กศน.อำเภอแก่งหางแมว
32การเลี้ยงไส้เดือนดิน5กศน.อำเภอมะขาม
33การแปรรูปเห็ด ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง5กศน.อำเภอท่าใหม่
34หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3กศน.อำเภอสอยดาว
35หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง6กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
36หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการผลิตแคลเซียมโบรอน3กศน.อำเภอขลุง
37หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเพาะเห็ดหูหนู3กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ
38หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่3กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
39หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่4กศน.อำเภอท่าใหม่
40หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่5กศน.อำเภอแก่งหางแมว
41หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่6กศน.อำเภอท่าใหม่
42เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3กศน.อำเภอขลุง
43เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง6กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
44เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง10กศน.อำเภอนายายอาม
45เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรตามวิถีความพอเพียง3กศน.อำเภอนายายอาม