หลักสูตรกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง

ลำดับ หลักสูตร ชั่วโมง กศน.อำเภอ ไฟล์
1การจัดการขยะในชุมชน5กศน.อำเภอท่าใหม่
2การจัดดอกไม้สด5กศน.อำเภอขลุง
3การจัดดอกไม้สด20กศน.อำเภอท่าใหม่
4การจัดดอกไม้สด30กศน.อำเภอแก่งหางแมว
5การจัดดอกไม้สด40กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
6การจัดดอกไม้ในงานพิธี30กศน.อำเภอนายายอาม
7การจัดดอกไม้ในงานพิธี40กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ
8การจัดสถานที่ในงานพิธีต่างๆ40กศน.อำเภอนายายอาม
9การจับจีบผ้า50กศน.อำเภอมะขาม
10การดูแลผู้สูงอายุ70กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ
11การดูแลสุขภาพด้วยแอโรบิค13กศน.อำเภอท่าใหม่
12การดูแลสุขภาพด้วยแอโรบิค ลดโรคด้วยสมุนไพรไทย30กศน.อำเภอขลุง
13การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ6กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ
14การดูแลสุขภาวะอนามัยแม่และเด็ก5กศน.อำเภอแหลมสิงห์
15การดูแลสุขภาวะอนามัยแม่และเด็ก6กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
16การตกแต่งและประดับอาคารสถานที่ด้วยผ้าและดอกไม้62กศน.อำเภอท่าใหม่
17การถักกระเป๋าเป้จากเชือกร่ม25กศน.อำเภอนายายอาม
18การถักเปลจากเศษผ้า30กศน.อำเภอนายายอาม
19การทำกระเป๋าผ้าข้าวม้า20กศน.อำเภอท่าใหม่
20การทำครีมขัดผิวมะขามนมสด5กศน.อำเภอท่าใหม่
21การทำน้ำมันนมะพร้าวสกัดเย็น3กศน.อำเภอมะขาม
22การทำบล็อกสกรีนผ้า40กศน.อำเภอนายายอาม
23การทำยาดมสมุนไพร3กศน.อำเภอมะขาม
24การทำยาหม่องสมุนไพร3กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ
25การทำยาหม่องสมุนไพรจากพญายอ5กศน.อำเภอท่าใหม่
26การทำยาหม่องหลวงประเสริฐ5กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
27การทำลอบดักปู40กศน.อำเภอขลุง
28การทำลอบดักปู50กศน.อำเภอขลุง
29การทำลอบดักปู55กศน.อำเภอขลุง
30การทำสปาสมุนไพรและการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ30กศน.อำเภอท่าใหม่
31การทำแชมพูสมุนไพร5กศน.อำเภอแหลมสิงห์
32การทำโลชั่นบำรุงผิวน้ำผึ้งชันโรงและนมผึ้ง5กศน.อำเภอแหลมสิงห์
33การนวดแผนไทย50กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
34การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ15กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
35การบริหารจัดการขยะมูลฝอย6กศน.อำเภอท่าใหม่
36การบริหารจัดการขยะในครัวเรือน3กศน.อำเภอขลุง
37การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก3กศน.อำเภอสอยดาว
38การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด3กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
39การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก6กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
40การผูกผ้าประดับอาคารและงานพิธี30กศน.อำเภอท่าใหม่
41การผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธี42กศน.อำเภอท่าใหม่
42การผูกผ้าในงานพิธี10กศน.อำเภอขลุง
43การผูกผ้าในงานพิธี15กศน.อำเภอแก่งหางแมว
44การผูกผ้าในงานพิธี20กศน.อำเภอขลุง
45การผูกผ้าในงานพิธี30กศน.อำเภอแก่งหางแมว
46การผูกผ้าในงานพิธี35กศน.อำเภอสอยดาว
47การผูกผ้าในงานพิธี50กศน.อำเภอแก่งหางแมว
48การสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย3กศน.อำเภอขลุง
49การสร้างจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตย6กศน.อำเภอขลุง
50การสร้างสุขภาพที่ดีด้วยหลักโภชนาการ3กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
51การส่งเสริมสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ3กศน.อำเภอท่าใหม่
52การส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน3กศน.อำเภอนายายอาม
53การส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน5กศน.อำเภอมะขาม
54การส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน6กศน.อำเภอนายายอาม
55การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม3กศน.อำเภอขลุง
56การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะลดโลกร้อน3กศน.อำเภอขลุง
57การเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ6กศน.อำเภอขลุง
58การเต้นบาสโลบเพื่อสุขภาพ12กศน.อำเภอท่าใหม่
59การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางครอบครัวและสังคม6กศน.อำเภอท่าใหม่
60การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชุมด้วยศักยภาพ3กศน.อำเภอขลุง
61การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ3กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
62การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ4กศน.อำเภอมะขาม
63การเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ6กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
64การเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ3กศน.อำเภอท่าใหม่
65การเสริมสร้างสุขภาวะอนามัย3กศน.อำเภอสอยดาว
66การเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยด้วยหลักโภชนาการ3กศน.อำเภอขลุง
67การแต่งหน้า3กศน.อำเภอนายายอาม
68การแปรรูปสมุนไพร5กศน.อำเภอท่าใหม่
69การแปรรูปสมุนไพร10กศน.อำเภอท่าใหม่
70การแปรรูปสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ30กศน.อำเภอขลุง
71การแปรรูปสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ40กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
72การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน3กศน.อำเภอขลุง
73การแปรรูปสมุนไพรในชุมชน30กศน.อำเภอท่าใหม่
74การแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น45กศน.อำเภอขลุง
75การใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพ3กศน.อำเภอนายายอาม
76ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร3กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
77ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร5กศน.อำเภอมะขาม
78ช่างปูกระเบื้อง40กศน.อำเภอขลุง
79ช่างเชื่อมโลหะ40กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
80ช่างแต่งหน้า5กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ
81ช่างไฟฟ้าเบื้องต้น40กศน.อำเภอท่าใหม่
82ประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมือง6กศน.อำเภอมะขาม
83สุขภาวะอนามัยและโภชนาการของแม่และเด็ก3กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
84หลักการคุ้มครองผู้บริโภค3กศน.อำเภอขลุง
85หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม6กศน.อำเภอนายายอาม
86หลักสูตรช่างปูนพื้นฐาน35กศน.อำเภอขลุง
87หลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท6กศน.อำเภอแก่งหางแมว
88เสริมสร้างความรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ6กศน.อำเภอนายายอาม