[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติตำบลชากไทย 
อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี


                    
ตำบลชากไทย อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏประมาณ 6 กิโลเมตร มีการปกครองแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน และแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 

มีพื้นที่ในเขตการปกครองประมาณ 86.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,100 ไร่ 
โดยแบ่งออกเป็น
    - : พื้นที่การเกษตร  29,600 ไร่ 
    - : พื้นที่ป่าไม้  24,500 ไร่ 

             ประชากร จำนวนทั้งสิ้น  4,326  คน  

             จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    1,747  ครัวเรือน 

            ประชาชนตำบลชากไทยมาจากหมู่บ้านชาวพื้นเมือง “ ชาวชอง ” อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  และเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “ หมู่บ้านชากกราว ” ซึ่งแปลว่า “ป่าที่อุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ต่อมาได้มีคนไทยอพยพมาอยู่ จึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า“ชากไทย” ีความหมายว่า“ป่าเล็กๆที่มีคนไทยอาศัยอยู่”

              แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่  1       บ้านทุ่งสะพาน                                              หมู่ที่  5       บ้านเนินมะหาด-มูซ

หมู่ที่  2       บ้านทุ่งสะพาน                                              หมู่ที่  6       บ้านเขารูปช้าง

หมู่ที่  3       บ้านเนินมะหาด                                             หมู่ที่  7       บ้านคลองหินลอย

หมู่ที่  4       บ้านชากไทย                                                 หมู่ที่  8       บ้านว่านเหลือง ู  เข้าชม : 969
 

กศน.ตำบลชากไทย
หมู่ที่ 8 ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาคิชฌกูฏ

โทร  089-75366366

 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin