[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
   กลับหน้าหลัก

โครงสร้างบุคลากร กศน.ตำบลไทยสามัคคี

 

นายพีรฉัตร   อนุวงศ์

ผอ.กศน.อำเภอวังน้ำเขียว

 

 นางสาวลักษมณ   สารตะขบ

ครอาสาฯ

 
 
 

 นางสาวอำภา   ดอดกระโทก

หัวหน้า กศน.ตำบลไทยสามัคคี

 
 

 นางสาวสุพรรณี            ธิถา

        ครู ศรช.บ้านไผ่งาม

 

นางสาวจุฑามาศ   กุลวรวานิชพงศ์

ครูประจำกลุ่ม

 

 

 คณะกรรมการ กศน.ตำบลไทยสามัคคี  

 

 

 

 นางจงกล  สระเจริญ

ประธานกรรมการ

 

นายอินทร์  มูลพิมาย

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชพงศ์

กรรมการ

นายสมจิตต์  เจียมโพธิ์

           กรรมการ           

นายพานทอง            สิงขร

กรรมการ

นางชุติกาญจน์  คุ้มสง่า

กรรมการ

นางสาวอำภา  ดอดกระโทก

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

 

 อาสาสมัคร กศน.ตำบลไทยสามัคคี
 

นายพานทอง        สิงขร

นายธีระวุฒิ ชุติมาโอฬาร

 

นางบังอร       พรอันแสง

นางชุติกาญจน์ คุ้มสง่า

นายณรงค์ชัย ร่มพฤกษ์

 
 
 
  
   


เข้าชม : 642
 

กศน.ตำบลชากไทย
หมู่ที่ 8 ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาคิชฌกูฏ

โทร  089-75366366

 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin