[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

ประวัติ กศน.ตำบลฉมัน

                             

กศน.ตำบลฉมันจัดตั้งขึ้น  โดยได้รับการอนุเคราะห์จากวัดทุ่งเพล โดยให้ใช้บริเวณวัดในการจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลฉมัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเห็นว่าศูนย์การเรียนชุมชนตำบลไทยสามัคคี มีความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร สื่อ อุปกรณ์ และกิจกรรมการเรียนรู้ จึงเห็นควรประกาศ จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชน อบต.ไทยสามัคคี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 และได้ยกฐานะเป็น กศน.ตำบลไทยสามัคคี ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2552

- ทำการเปิดเมื่อวันที่      13 ธันวาคม   2552
- ประธานในพิธีเปิดโดย   นายประนอม   โพธิ์คำ สส.นครราชสีมา เขต 2
- จำนวนผู้เข้าร่วมพิธีเปิด  420  คนเข้าชม : 1016
 

กศน.ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 039-389443  E-mail : tlenongta4@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin