[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
   กลับหน้าหลัก

โครงสร้างบุคลากร กศน.ตำบลฉมัน

 

 

นายพินิจ  ยฆะเสม

ผอ.กศน.อำเภอมะขาม

 

 

 นางสาวพัชราภรณ์  เพ็ญวรรณ์
ครู กศน.ตำบล

 
 
 
 คณะกรรมการ กศน.ตำบลฉมัน

 

 

 

 นางจงกล  สระเจริญ

ประธานกรรมการ

 

นายอินทร์  มูลพิมาย

กรรมการ

นางสาวจุฑามาศ  กุลวรวานิชพงศ์

กรรมการ

นายสมจิตต์  เจียมโพธิ์

           กรรมการ           

นายพานทอง            สิงขร

กรรมการ

นางชุติกาญจน์  คุ้มสง่า

กรรมการ

นางสาวอำภา  ดอดกระโทก

กรรมการ/เลขานุการ

 

 

 

 อาสาสมัคร กศน.ตำบลฉมัน
 

นายพานทอง        สิงขร

นายธีระวุฒิ ชุติมาโอฬาร

 

นางบังอร       พรอันแสง

นางชุติกาญจน์ คุ้มสง่า

นายณรงค์ชัย ร่มพฤกษ์

 
 
 
  
   


เข้าชม : 623
 

กศน.ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 22150
โทรศัพท์ 039-389443  E-mail : tlenongta4@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.04tb    Admin