[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน
กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฎ จัดโครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรคันนา จังหวัดตราด เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วย ครู กศน. ตำบล เจ้าหน้าที่ นักศึกาา กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อความสามัคคีปรองดองสมานท์ฉันท์
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่2
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏพร้อมคณะเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมฟัง อธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมฟัง อธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประเมิน คณะกรรมการพิจารณาผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประเมิน คณะกรรมการพิจารณาผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2557
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2557
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อสร้างความปรองดอง
กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และศึกษาประวัติศาสตร์ ชาติไทย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชกูฏร่วมจัดกิจกรรมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.อำเภอเขาคิชกูฏจัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ( กิจกรรมหนังสือสู่ชุมชนร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต เพื่อนแท้ร่วมใจ ปลดทุกข์ภัยจากเอดส์
20 ก.ค. 2557 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต เพื่อนแท้ร่วมใจ ปลดทุกข์ภัยจากเอดส์
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดาวเรือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมแห่เทียนพรรษา
นางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี พร้อม คณะครู และ นักศึกษา กศน.อำเภอเภอเมืองจันทบุรี ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ทุ่งนาเชย จ.จันทบุรี
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายเทียนพรรษา
คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศาสนาสืบสานประเพณีสมโภชและถวายเทียนพรรษา
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมปรองดอง
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฎ ร่วมงานปรองดอง สมานฉัน เทิดทูนสถาบันรวมพลังสามัคคี ณ เทศบาลตำบลตะเคียนทอง
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมนาเสริมสร้างประสบการณ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏส่งบุคลากรเข้ารับการสัมนาสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบ หลักสูตรอาเซียนศึกษา
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ใฝ่รู้
นักศึกษา กศน.ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชฌกูฏ หาขอมูลด้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการสร้างความสามัคคีปองดอง
กศน.อำเภอเขาคิชเกุกร่วมงานโครงการสร้างความสามัคคีปองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลตำบลคลองพูล
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงาน
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏร่วมงานเขาคิชฌกูฏร่วมใจพัทักษ์รักษาสถาบันชาติ ร่วมรักสามัคคี
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกขึ้นแท่น
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏดำเนินการยกรูปปั้นพระครูธรรมศรคุณ ไว้บนแท่นเพื่อเป็นที่สักการะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

   

 

Powered by MAXSITE 1.10  Modify by   นิกร เกษโกมล  Version 2.01 

Powered by MAXSITE 1.10 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01