[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ทำ MOU กับ สโมสรลูกเสือจังหวัดนครนายก
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ทำ MOU กับ สโมสรลูกเสือจังหวัดนครนายก
1 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสืออัจฉริยะ
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบล
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาครู กศน.จังหวัดจันทบุรีในกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาครู กศน.จังหวัดจันทบุรีในกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดงาน กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เกมส์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดงาน กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เกมส์
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี รับ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี รับ การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏร่วมพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมว่างพานพุ่มเงินพุ่มทอง
นายประวิทย์ กองสุดใจผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏพร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มสัการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนีนาถ
10 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันแม่
กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมลงนามถวายพระพร และกิจกรรมพัฒนาห้องสมุด
10 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรม
กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏนำนักศึกษาเข้าฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่9
6 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพ
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมเรียนรู้การส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับโครงการร่วมสรรสร้างกำลังใจ มอบให้ลูกหลานชาวคิชฌกูฏ
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักาะชีวิตผู้สูงอายุ
กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศฯ. อำเภอเขาคิชฌฏกูฎพร้อมด้วยครู นักศึกษากศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมโครงการคลีนิกเกาตเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน
กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฎ จัดโครงการศึกษาดูงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรคันนา จังหวัดตราด เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์
นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ พร้อมด้วย ครู กศน. ตำบล เจ้าหน้าที่ นักศึกาา กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมเดินรณรงค์เพื่อความสามัคคีปรองดองสมานท์ฉันท์
2 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่2
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏพร้อมคณะเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมฟัง อธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมฟัง อธิการบดี มสธ. พบสื่อมวลชนและเครือข่าย ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประเมิน คณะกรรมการพิจารณาผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประเมิน คณะกรรมการพิจารณาผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2557
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2557
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชน ดีเด่น ประจำปี 2557
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อสร้างความปรองดอง
กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการศึกษาดูงาน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และศึกษาประวัติศาสตร์ ชาติไทย เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

   

 

Powered by MAXSITE 1.10  Modify by   นิกร เกษโกมล  Version 2.01 

Powered by MAXSITE 1.10 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01