[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดคมบาง ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
21 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต เพื่อนแท้ร่วมใจ ปลดทุกข์ภัยจากเอดส์
20 ก.ค. 2557 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการทักษะชีวิต เพื่อนแท้ร่วมใจ ปลดทุกข์ภัยจากเอดส์
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านดาวเรือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี
16 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมแห่เทียนพรรษา
นางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี พร้อม คณะครู และ นักศึกษา กศน.อำเภอเภอเมืองจันทบุรี ร่วมแห่เทียนพรรษา ณ ลานอเนกประสงค์ทุ่งนาเชย จ.จันทบุรี
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมถวายเทียนพรรษา
คณะครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศาสนาสืบสานประเพณีสมโภชและถวายเทียนพรรษา
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมปรองดอง
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฎ ร่วมงานปรองดอง สมานฉัน เทิดทูนสถาบันรวมพลังสามัคคี ณ เทศบาลตำบลตะเคียนทอง
8 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมนาเสริมสร้างประสบการณ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏส่งบุคลากรเข้ารับการสัมนาสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบ หลักสูตรอาเซียนศึกษา
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ใฝ่รู้
นักศึกษา กศน.ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชฌกูฏ หาขอมูลด้าประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ณ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการสร้างความสามัคคีปองดอง
กศน.อำเภอเขาคิชเกุกร่วมงานโครงการสร้างความสามัคคีปองดองสมานฉันท์ ณ เทศบาลตำบลคลองพูล
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงาน
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏร่วมงานเขาคิชฌกูฏร่วมใจพัทักษ์รักษาสถาบันชาติ ร่วมรักสามัคคี
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกขึ้นแท่น
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏดำเนินการยกรูปปั้นพระครูธรรมศรคุณ ไว้บนแท่นเพื่อเป็นที่สักการะ
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฟังบรรยายสรุป
ผู้อำนวยการ คณะครูเจ้าหน้าที่ ร่วมฟังบรรยายสรุปการประเมินคุณภาพภายในต้นสังกัด
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกุฏต้อนรับ
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ให้การต้อนรัยคณะผู้ประเมินสถานศึกษาภายในตันสังกัด
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กคณะผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ คณะครูเข้าร่วมโครงการ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏและคณะครูเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อน การดำเนินงานของ กศน.
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการส่งเสริมสรา้งความปรองดองสมานฉันท์
ผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้า กศน.อำเภอเขาคิชฌกู.ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสร้างความปองดองสมานฉัน์ ณ เทศบาลตำบลชากไทย
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
30 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้ารับการอบรม
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏส่งครู ศรช.เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 4
9 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน 2557 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. จังหวัดจันทบุรี
8 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ใฝ่รู้
ใฝ่รู้ นักศึกษา กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ โดย กศน. ตำบลชากไทย สอนการใช้อินเตอร์เน็ต
8 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาใหม่ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏสมัครสมาชิกห้องสมุด
นักศึกษาใหม่ของ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏสมัคสมาชิกห้องสมุด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

   

 

Powered by MAXSITE 1.10  Modify by   นิกร เกษโกมล  Version 2.01 

Powered by MAXSITE 1.10 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.01