[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
<< ธันวาคม 2561 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
8 วิธีลอยกระทงกันให้ปลอดภัย
8 วิธีลอยกระทงกันให้ปลอดภัย   เข้าชม :  [103]
ใครว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือ
ใครว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือ   เข้าชม :  [114]
คำแนะนำนักท่องเที่ยว กรณีโรคหัดเยอรมัน
คำแนะนำนักท่องเที่ยว กรณีโรคหัดเยอรมัน   เข้าชม :  [118]
อันตราย พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ
อันตราย พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ   เข้าชม :  [125]
6 โรคต้องระวังที่มาพร้อมหน้าหนาว
6 โรคต้องระวังที่มาพร้อมหน้าหนาว   เข้าชม :  [154]
เดินให้ถูกวิธี บอกลาแคลอรี่ได้เลย
เดินให้ถูกวิธี บอกลาแคลอรี่ได้เลย   เข้าชม :  [137]
สุขภาพดีสร้างได้ กับ 5 วิธี ทำตามแล้วเปลี่ยนชีวิตเลย
สุขภาพดีสร้างได้ กับ 5 วิธี ทำตามแล้วเปลี่ยนชีวิตเลย   เข้าชม :  [125]
 

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี  เข้าชม :  [18]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  19 / เม.ย. / 2562  เข้าชม :  [173]
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 23 เมษายน 2562)  19 / เม.ย. / 2562  เข้าชม :  [25]
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562  5 / เม.ย. / 2562  เข้าชม :  [47]
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  5 / เม.ย. / 2562  เข้าชม :  [110]

 

 
1 / มี.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน”
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน” โดยมี นายศรีชัย พรประชาธร  เข้าชม :  [33]
1 / ก.พ. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมการประดิษฐ์โมบายรังผึ้ง และ ถุงกระดาษความรู้”
วันที่ 25 ,27 มกราคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมการประดิษฐ์โมบายรังผึ้ง และ ถุงกระดาษความรู้” ในโครงการส่งเสริมก  เข้าชม :  [40]
1 / ก.พ. / 2562 : บรรณารักษ์สัญจร
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 23 มกราคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุ  เข้าชม :  [49]
1 / ก.พ. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิตสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เป็นการฝึกสมาธิในการระบายสี เพื่อทำโมบายนก
วันที่ 22 มกราคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่องนำผลงานเข้าร่วมพิจาณา จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิตสำ  เข้าชม :  [44]
 
12 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 18 ชม.
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 18 ชม. ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมกับ กศน.อำเภอขลุง จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 18 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเกษตรเพิ  เข้าชม :  [27]
1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย นางสาวอนุรักษ์ นพเธา ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี  เข้าชม :  [32]
1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา  เข้าชม :  [34]
1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้ารับฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้ารับฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลา  เข้าชม :  [28]
 

12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง (กลุ่มสนใจ) วิชาการทำอาหาร-ขนม (ขนมลิ้นจี่)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อม คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ตำบลขุนซ่อง และได้มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพ   เข้าชม :  [143]

29 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลเขาวงกต ออกสำรวจและติดตามเด็กที่อยู่ในวัยเรียน
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษ   เข้าชม :  [124]

24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพ   เข้าชม :  [117]

24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลพวา ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตำบลพวา
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา และ นางสาวอนุรักษ์ นพเธา ครู อาสาสมัครฯ ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษ   เข้าชม :  [106]
 

 

 นายประวิตร ทับเที่ยง
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรีดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

บุคลากรในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี

 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์