เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับ IT
หัวข้อเรื่อง : ประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตร”

จันทร์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

คะแนน vote : 37  


คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมผลงานนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตร” ชิงเงินางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เพื่อพัฒนาการเกษตร” ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถ และนำเสนอผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการเกษตรสู่สาธารณะและสังคม

กำหนดการ

 • 1 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562 เปิดรับข้อเสนอโครงการ (proposal)
 • 15 พ.ย. 2562 ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก
 • 21 พ.ย. 2562 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประกวดด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
 • 25 พ.ย. 2562 ประกาศผลทีมชนะเลิศ
 • 4-5 ธ.ค. 2562* พิธีมอบรางวัล โล่ และเกียรติบัตร ให้แก่ทีมชนะเลิศ และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
หมายเหตุ  *วันพิธีมอบรางวัลจะประกาศวันที่มอบอีกครั้งทางเว็บไซต์คณะเกษตร กำแพงแสน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลระดับดีเยี่ยม 1 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลระดับดี 1 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้รับเงิน จำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทุกคน
 • นักเรียนที่ศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสนเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาระหว่างศึกษา เมื่อมีผลการเรียนในระดับดี (เกรดเฉลี่ย 3.0 ขึ้นไป)

ติดต่อสอบถาม

 • งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
 • โทรศัพท์ : 06 1553 9939
 • คุณสุภัค ถาวรนิติกุล อีเมล : supak.t@ku.th
 • คุณอุทัยวรรณ เจกบุตร อีเมล : fagruwm@ku.ac.th


เข้าชม : 425


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      กสศ. เปิดรับข้อเสนอทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 เปิดรับผ่านระบบออนไลน์ 7 พฤศจิกายน – 21 ธันวาค 2 / ธ.ค. / 2563
      โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น ปี 2564 (Youth Startup Fund 2020) 9 / พ.ย. / 2563
      ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 : ThaiStar Packaging Awards 2020 12 / มี.ค. / 2563
      ประกวดโชว์ไอเดียสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ \\\"SCG Upcycling Design Contest\\\" 23 / ก.ย. / 2562
      ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” 23 / ก.ย. / 2562


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์