ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

7 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการ จัดประเพณีและวัฒธรรมท้องถิ่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษาปี 2561
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมโครงการจัดประเพณีและวัฒธรรมท้องถิ่น กิจกรรมแห่เทียนพรรษาปี 2561 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหาง
เข้าชม : [129]
7 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว พานักศึกษา กศน.อำเภอแงหางแมว (พนักงานแจงนับ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ ในการประเมินผล
เข้าชม : [166]
7 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว ครั้งที่ 10/2561
วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอแก่งหางแมว และเข้าร่วมประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องปร
เข้าชม : [111]
5 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ซักซ้อมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของครู กศน.และบุคลากรตำแหน่งอื่น ๆ รวมทั้งได้ให้กำลังใจในกา
เข้าชม : [8936]
5 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 759
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ. สว.) จังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 759 มีการให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกั
เข้าชม : [10735]
3 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ ร.10 28 ก.ค.
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ ร.10 28 ก.ค. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [129]
3 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน กศน.อำเภอแก่งหางแมว โดยมีนางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว ร่วมต้อนรับ และรับฟังแนวทางการดำเนินง
เข้าชม : [125]
3 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
โครงการ กศน.แก่งหางแมว ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการ กศน.แก่งหางแมว ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โดยมีนักศึกษาร่วมกันเดินรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ
เข้าชม : [134]
3 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
นิเทศ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน”
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว นิเทศโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต หมู่ที่ 2 ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จั
เข้าชม : [120]
3 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
นิเทศโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy และ การค้าขายออนไลน์ หลักสูตรที่ 1 ตำบลพวา
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว นิเทศการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy และ การค้าขายออนไลน์ หลักสูตร ที่ 1 ตำบลพวา ณ กศน.ตำบลพวา ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
เข้าชม : [126]
2 / ก.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดรายการวิทยุ \"เสียงบอกจาก กศน.\"
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดรายการวิทยุ \"เสียงบอกจาก กศน.\" โดย ออกอากาศทาง สวศ.จันทบุรี บูรณาการร่วมกับ สวท.จันทบุรี (AM 1125 kHz),สวท.ตราด (AM 1557 kHz) เวลา14.00 - 15.00 น.
เข้าชม : [8159]
28 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอปะคำ
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ นางสาวรัชนี เนินริมหนอง ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวสาริสา ระบุผล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ให้การต้อนรับนางสาวณัฏฐณิชา อินทรโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะคำ จั
เข้าชม : [10073]
28 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย
ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร และข้าวเหนียวนึ่งใบเตย ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดสามแยกท่าเขา ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
เข้าชม : [9814]
25 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
มหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด อำเภอแหลมสิงห์ ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม ภายในงานมีการประกวดวาดภาพ คำขวัญ และเรียงความของนั
เข้าชม : [18639]
19 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
โครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร
วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ สอนการทำหมูเส้นสมุนไพร ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอแหลมสิงห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เพิ่มทักษะด้านอ
เข้าชม : [24365]
19 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day)
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ และบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และกร
เข้าชม : [139]
12 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี นำกิจกรรมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี นำกิจกรรมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เข้าชม : [255]
12 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมส่งนายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแก่งหางแมว ย้ายไปเป็นนายอำเภอแหลมสิงห์
วันที่ 11 มิ.ย.61 ผอ.นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมส่งนายปฏิณญา พานิชอัตรา นายอำเภอแก่งหางแมว ย้ายไปเป็นนายอำเภอแหลมสิงห์ ณ ที
เข้าชม : [289]
12 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy และ การค้าขายออนไลน์
วันที่ 9-10 มิ.ย.61 กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตร Digital Literacy และ การค้าขายออนไลน์
เข้าชม : [244]
12 / มิ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
โครงการบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 6
วันที่ 6 มิ.ย.61 กสน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบรรณารักษ์เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “บรรณารักษ์สัญจร ประจำปี 2561” ครั้งที่ 6 ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [195]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/18 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์