ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

8 / พ.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอยะหา
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอยะหา ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีและห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [181]
2 / พ.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอบางสะพาน
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอบางสะพาน ณ กศน.ตำบลพลับพลา
เข้าชม : [177]
2 / พ.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองน่าน
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอเมืองน่าน ณ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [187]
2 / พ.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีนำทีมบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีนำทีมบุคลากร ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [182]
31 / ต.ค. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ และชี้แจงแนวทาง การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการ และชี้แจงแนวทาง การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เข้าชม : [298]
27 / ต.ค. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [134]
19 / ต.ค. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของลูกเสือ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของลูกเสือ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
เข้าชม : [138]
12 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดจันทบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดทำจดหมายเหตุเฉพาะเรื่อง งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [201]
12 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมประชุม แผนงานกลุ่มผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณหน้า และแนวทางจัด โรงเรียนผู้สูงอายุ
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมประชุม แผนงานกลุ่มผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณหน้า และแนวทางจัด โรงเรียนผู้สูงอายุ
เข้าชม : [243]
12 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
บุคลาดร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม แนวทางการดำเนินงานลูกเสือ/อาสายุวกาชาด กศน.
บุคลาดร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการจัดกิจกรรม แนวทางการดำเนินงานลูกเสือ/อาสายุวกาชาด กศน. ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
เข้าชม : [224]
9 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลท่าช้าง ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าช้าง
กศน.ตำบลท่าช้าง ร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลท่าช้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง
เข้าชม : [593]
8 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี ณ อีสเทิร์นโฮเต็ล จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [185]
8 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (8 กันยา เมืองจันท์ เมืองนักอ่าน)
กิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (8 กันยา เมืองจันท์ เมืองนักอ่าน) ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [132]
8 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงใหเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม
ร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงใหเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม ณ วัดคมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี
เข้าชม : [145]
5 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมงานการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [184]
4 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [140]
1 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการบริจาคโลหิตฯ
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการ \"กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี”
เข้าชม : [200]
1 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ
ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้นางสาวสมใจ เกิดพูลผล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการงานโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริ
เข้าชม : [147]
1 / ก.ย. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สีบสารงานแม่
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\"อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบสานงานแม่ ในวันที่ 11 สิงงหาคม 2560 ณ มูลนิธิบ้านพ่อแม่
เข้าชม : [131]
30 / ส.ค. / 2560 : ประชาสัมพันธ์
เข้ารับการฝึกอบรม
คณะครู กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏเข้าร่วมอบรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปัชญญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิติ
เข้าชม : [152]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/18 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์