ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

6 / ต.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมือง คัดแยกหนังสือที่ได้รับริจาค
กศน.อำเภอเมือง คัดแยกหนังสือที่ได้รับริจาค
เข้าชม : [964]
5 / ต.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับ ครู ครช.
1 ตุลาคม 2558 นางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี พร้อมคณะข้าราชการครู
เข้าชม : [526]
2 / ต.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วม งานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1 ตุลาคม 2558 นางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี มอบหมาย คณะ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [226]
25 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
คณะ ครู กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับ คณะนิเทศ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
คณะ ครู กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับ คณะนิเทศ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
เข้าชม : [305]
25 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จัดโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมกับ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จัดโครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
เข้าชม : [336]
15 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
คณะครู กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพครู ผ่าน ETV
คณะครู กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี อบรมพัฒนาศักยภาพครู ผ่าน ETV
เข้าชม : [296]
15 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2558
เข้าชม : [251]
15 / มิ.ย. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
คณะ ครู กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับ คณะ ศึกษาดูงาน คณะ ครู กศน.จังหวัดนครสวรรค์
คณะ ครู กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับ คณะ ศึกษาดูงาน คณะ ครู กศน.จังหวัดนครสวรรค์
เข้าชม : [317]
25 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
ลูกเสือวิสามัญ & ยุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชันพัฒนาชายหาดร่วมกันสานฝันทะเลงาม
ลูกเสือวิสามัญ & ยุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการคุ้งกระเบนเทิดไท้องค์ราชันพัฒนาชายหาดร่วมกันสานฝันทะเลงาม
เข้าชม : [352]
22 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ จันทบุรี
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วม โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ จันทบุรี
เข้าชม : [297]
18 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัด พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัด พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
เข้าชม : [355]
7 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดอบรมวิทยากรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2558
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดอบรมวิทยากรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C) รุ่นที่ 1/2558
เข้าชม : [835]
7 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมโครงการพัฒนาครูและยุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
โครงการพัฒนาครูและยุคลากรทางการศึกษาหลักสูตรการบูรณาการคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เข้าชม : [323]
7 / พ.ค. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมอบรมการทำสื่อและโครงงานวิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมอบรมการทำสื่อและโครงงานวิทยาศาสตร์
เข้าชม : [230]
17 / ก.พ. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี
กิจกรรม กศน.ตำบลพลับพลา
เข้าชม : [281]
17 / ก.พ. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
คณะ ครู กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ศึกษาดูงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ
คณะ ครู กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ศึกษาดูงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ
เข้าชม : [1229]
17 / ก.พ. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี รู้ทันป้องกันและต้านยาเสพติด
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ค่ายลูกเสือ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี รู้ทันป้องกันและต้านยาเสพติด
เข้าชม : [389]
17 / ก.พ. / 2558 : ประชาสัมพันธ์
ศูนย์ปฎิบัติงานพลเมืองอาสา กกต. ตำบลพลับพลา จัดประชุม คณะกรรมการ
ศูนย์ปฎิบัติงานพลเมืองอาสา กกต. ตำบลพลับพลา จัดประชุม คณะกรรมการ
เข้าชม : [243]
17 / พ.ย. / 2557 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนักการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
วันที่ 10 กันยายน 2557
เข้าชม : [220]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/18
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์