ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

22 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมนางสาวอนุรักษ์ นพเธา ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดสรรงบประมาณ และการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี งบประมาณ 2563
วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมนางสาวอนุรักษ์ นพเธา ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการจัดสรรงบประมาณ และการจัดกิจกรรมศึกษาต่อเนื่อง ประจำปี งบประมาณ 2563
เข้าชม : [114]
22 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมทั้งชมนิทรรศการของนักเรียน
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) พร้อมทั้งชมนิทรรศการของนักเรียน โดยมี นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอแก่งหางแมว เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
เข้าชม : [97]
22 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีการทำโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารให้สัตว์
วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยมีการทำโป่งเทียม เพื่อเป็นอาหารให้สัตว์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น ตำ
เข้าชม : [120]
22 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานนโยบายของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์)
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานนโยบายของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [88]
22 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งช
เข้าชม : [40]
22 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ และนางสาวเรณู ทองรัตนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงานนโยบายของ รัฐมนตรีช
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ และนางสาวเรณู ทองรัตนะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำนโยบายแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมประชุมมอบนโยบายและติดตามการดำเนิ
เข้าชม : [41]
14 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เข้าชม : [66]
14 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เข้าชม : [66]
14 / ธ.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการ ZERO TOLERANCE
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการ ZERO TOLERANCE
เข้าชม : [62]
26 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแมว ชั้น 2
เข้าชม : [137]
26 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามแผนการใช้เงินงบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแก่งหางแมว
เข้าชม : [129]
26 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชา
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา ทำความดี รวมใจภักดิ์ เทิดไท้องค์ราชา ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญศรีราชา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [145]
15 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการดำเนิ
เข้าชม : [135]
14 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
งานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมขบวนแห่ งานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
เข้าชม : [132]
11 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และกศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และกศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ คลองหินบีช รีสอร์ท อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
เข้าชม : [242]
11 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [76]
10 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [81]
5 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [88]
5 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว
กศน.อำเภอสอยดาว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [100]
1 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา
เข้าชม : [100]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์