ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

1 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอท่าใหม่
กศน.อำเภอท่าใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอท่าใหม่
เข้าชม : [97]
1 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอมะขาม
กศน.อำเภอมะขาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอมะขาม
เข้าชม : [85]
16 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ ครูผู้รับผิดชอบ ตำบลสามพี่น้อง และตำบลเขาวงกต ออกประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
เข้าชม : [106]
16 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมวเข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีวางพวงมาลา พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และส
เข้าชม : [98]
16 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแมว
เข้าชม : [98]
16 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ดำเนินการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผุ้ช่วย นิเทศสนามสอบซ่อม กศน.ตำบลแก่งหางแมว
เข้าชม : [92]
10 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เข้าชม : [139]
10 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจำกัด ด้วย Google classroom
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจำกัด ด้วย Google classroom
เข้าชม : [95]
10 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว จัดการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
กศน.อำเภอสอยดาว จัดการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
เข้าชม : [88]
2 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ตุลาคม 2562
กศน.อำเภอมะขาม ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ตุลาคม 2562
เข้าชม : [130]
2 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2562
นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้นางสาวเทริกา โฉมนิล ครู กศน.ตำบลพลวง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมกับประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ
เข้าชม : [117]
18 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมสัมมนาการดำเนินงานการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0
วันที่ 17-18 กันยายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมสัมมนาการดำเนินงานการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 และกิจกรรมร้อย
เข้าชม : [113]
18 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ณ กศน.อำเภอแกงหางแมว และกศน.อำเภอนายายอาม
วันที่ 12 กันยายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ณ กศน.อำเภอแกงหางแมว และกศน.อำเภอนายายอาม
เข้าชม : [105]
18 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมประเมินพนักงานราชการ ณ กศน.อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 11 กันยายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย ได้เข้าร่วมประเมินพนักงานราชการ ณ กศน.อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [116]
18 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมต้อนรับ นายประพันธ์ ทองพราว รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ฝึกประสบการณ์เรียนรู้จากสภาพจริง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 1 กันยายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมต้อนรับ นายประพันธ์ ทองพราว รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ฝึกประสบการณ์เรียนรู้จากสภาพจริง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [100]
11 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต.
กศน.อำเภอสอยดาว โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต.
เข้าชม : [104]
11 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กันยายน 2562 กศน.อำเภอท่าใหม่ ประเมินพนักราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
ประเมินพนักราชการ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เข้าชม : [82]
5 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กศน.อำเภอสอยดาว โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เข้าชม : [112]
5 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ
เข้าชม : [146]
15 / ส.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนายายอาม กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กศน.อำเภอนายายอาม กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าชม : [111]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์