ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

15 / ส.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
กศน.อำเภอท่าใหม่ ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก
เข้าชม : [126]
15 / ส.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าชม : [97]
2 / ส.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแก่งหางแมว ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแมว ชั้น 2
เข้าชม : [108]
2 / ส.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ประจำปี 2562
เข้าชม : [104]
2 / ส.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอแก่งหางแมว ปรุชุมบุคลากรเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
เข้าชม : [78]
2 / ส.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง โครงการแก่งหางแมวเกมส์ ครั้งที่ 5
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาเปตอง ในมหกรรมกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว
เข้าชม : [77]
2 / ส.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2562
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 กศน.อำเภอแก่งหางแมวเข้าร่วมประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
เข้าชม : [78]
18 / ก.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมโครงการสัปดาห์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562
เข้าชม : [105]
17 / ก.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีไทย
เข้าชม : [109]
17 / ก.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษาของเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน
เข้าชม : [114]
17 / ก.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
กศน. อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 233/จบ.3 และหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่401/จบ.5
เข้าชม : [117]
1 / ก.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว พานักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรมการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ณ กศน.ตำบลเข
เข้าชม : [112]
1 / ก.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับอำเภอ เพื่อร่วมกันพิจารณาการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และส่งเสริมพัฒนาตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ณ ห้อ
เข้าชม : [97]
30 / มิ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการกีฬาต้านยาเสพติดส่งเสริมสุขภาพกายและจิต
เข้าชม : [104]
25 / มิ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กศน.อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
เข้าชม : [128]
25 / มิ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย สร้างเยาวชนใส่ใจธรรมะ
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการ “เด็กธรรม นำไทย สร้างเยาวชนใส่ใจธรรมะ
เข้าชม : [111]
25 / มิ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาต เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 2/2562
กศน.อำเภอ ร่วมอบรมวิทยากรยุวกาชาต เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 2/2562
เข้าชม : [100]
25 / มิ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.
ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศ สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [85]
12 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 18 ชม.
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 18 ชม. ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2562 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมกับ กศน.อำเภอขลุง จัดโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 18 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการเกษตรเพิ
เข้าชม : [216]
1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย นางสาวอนุรักษ์ นพเธา ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [177]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์