ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา
เข้าชม : [283]
1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้ารับฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้ารับฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพลับพลา
เข้าชม : [185]
1 / มี.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และมีการฝึกปฏิบัติในการทำหลุมขยะอินทรีย์และขยะ
เข้าชม : [173]
1 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งหางแมว ครั้งที่ 5 (เทศกาลดอกไม้บาน ครั้งที่ 5)
วันที่ 25 มกราคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแก่งหางแมว ครั้งที่ 5 (เทศกาลดอกไม้บาน ครั้งที่ 5) โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธาน
เข้าชม : [126]
1 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว รับเข็มเครื่องหมายผู้อำนวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด
วันที่ 25 มกราคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เนื่องในโอกาสวันคลายวันสถาปนากิจกรา
เข้าชม : [140]
1 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 23 มกราคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุ
เข้าชม : [132]
1 / ก.พ. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดอันตรายจากการใช้ยา และสารเสพติด โดยชุมชนเป็นฐาน ณ โรงแรมเคพีแกรนด์
เข้าชม : [128]
17 / ธ.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 - 16 , 22 - 24 ธันวาคม 2561
เข้าชม : [205]
11 / ธ.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
วันที่ 9-11 ธันวาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมี นายทนง เมธาวรากุล นายกเทศมนตรีตำบลพ
เข้าชม : [209]
4 / ธ.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ
วันที่ 4 ธ.ค.61 กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ ณ กศน.ตำบลเขาวงกต
เข้าชม : [163]
4 / ธ.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมวเข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 และประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอแก่งหางแมว และเข้าร่วมประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ
เข้าชม : [172]
4 / ธ.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 และมอบหมายงานให้บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [155]
4 / ธ.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “สวนเกษตรครึ่งไร่” ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จาก กศน.อำเภอท่าใหม่ ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลสามพี่น้อง “สวนเกษตรครึ่งไร่” ม.7 ต.สา
เข้าชม : [180]
1 / ธ.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรับมอบเกียรติบัตรครูที่มีนัก
เข้าชม : [113]
19 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประสานงานผู้เรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว ติดต่อประสานงานผู้เรียนภาษาอังกฤษ โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ณ พื้นที่ ตำบลขุนซ่อง และตำบลสามพี่น้อง
เข้าชม : [222]
19 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เพื่อมอบหมายงาน และติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแก่งหางแมว ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [166]
19 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว รับใบประกาศ กิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล ทั้ง 5 ตำบล รับใบประกาศกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการด
เข้าชม : [179]
15 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ยินดีต้อนรับ นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมต้อนรับ นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอแก่งหางแมว คนใหม่ ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [186]
15 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา (ไต่ระดับ) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเรียนเทียบระดับการศึกษา ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [144]
12 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย ครู กศน.ตำบล ทั้ง 5 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ IC
เข้าชม : [136]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์