ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

12 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว และนายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 1 สำนั
เข้าชม : [159]
12 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อม คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ตำบลขุนซ่อง และได้มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพ
เข้าชม : [123]
12 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครัง้ที่ 2/2561
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และตัวแทนนักศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแก่งหางแมว
เข้าชม : [119]
12 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการปรับ พื้นฐานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256
วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการปรับ พื้นฐานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 และมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้ง 3 ระดับ ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว
เข้าชม : [117]
12 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เพื่อมอบหมายการปฏิบัติงาน ไตรมาส ที่ 1-2 และวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอแก่งหางแมว
เข้าชม : [89]
12 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และ ประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอแก่งหางแมว และเข้าร่วมประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแ
เข้าชม : [92]
12 / พ.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร และต้อนรับ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร และต้อนรับครูญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง พร้อมทั้งมอบหมายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [128]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมงานรัฐพิธีและวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช ประจำปี 2561” ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อำเภอแก่งห
เข้าชม : [132]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้
ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู กสน.อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพข
เข้าชม : [143]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลเขาวงกต “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว”
วันที่ 19 ตุลาค2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแก่งหางแมว ภายใต้ชื่อ “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว” ตำบลเขาวงกต และได
เข้าชม : [144]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลแก่งหางแมว “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว”
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแก่งหางแมว ภายใต้ชื่อ “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว” ตำบลแก่งหาง
เข้าชม : [129]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแก่งหางแมว “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแก่งหางแมว ภายใต้ชื่อ “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว” ตำบลขุนซ่อง
เข้าชม : [124]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแก่งหางแมว “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว” ตำบลสามพี่น้อง
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแก่งหางแมว ภายใต้ชื่อ “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว” ตำบลสามพี่น้อง แล
เข้าชม : [104]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแก่งหางแมว “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว” ตำบลพวา
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแก่งหางแมว ภายใต้ชื่อ “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหางแมว” และได้มอบหมาย
เข้าชม : [94]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงานต่างๆ และการเตรียมความพร้อม ในการรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ของ กศน.ตำบล ทั้ง 5 ตำบล ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
เข้าชม : [110]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอ
เข้าชม : [93]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินท
เข้าชม : [96]
24 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวัน คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้
เข้าชม : [82]
12 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต เข้าร่วมการประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม สพป. จ.จันทบุรี
เข้าชม : [134]
11 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม C - Smart
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรีร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรม C - Smart ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [218]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์