ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

11 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม C-Smart”
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และคณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม C-Smart”เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [137]
9 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมงานแถลงข่าว (OTOP นวัตวิถี) หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง เที่ยวไปให้สุดแรงที่แก่งหาวแมว
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมงานแถลงข่าว “หัวใจน้องคอยพี่อยู่ที่แก่ง
เข้าชม : [152]
9 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมจัดงานรัฐพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9”
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมจัดงานรัฐพิธี “เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9” ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [123]
9 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดตั้งโต๊ะหมู่ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดตั้งโต๊ะหมู่ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
เข้าชม : [110]
9 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2561 และประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 2 กันยายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครู ผู้ช่วย กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชก
เข้าชม : [102]
9 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร และต้อนรับครูจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอแก่งหาง
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมบุคลากร และต้อนรับครูจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [123]
9 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร และ ต้อนรับ ครู ผู้ช่วย กศน.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือนกันยายน ประดับอินทรธนูให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย รับมอบประกาศนียบัตร กศน.อำเภอที่มีนักศึกษาเข้าสอบ
เข้าชม : [84]
1 / ต.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอบางละมุง
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอบางละมุง
เข้าชม : [121]
26 / ก.ย. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและบุคลากรกศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประชุมสัมมนา\"แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพั้นฐาน\"
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมประชุมสัมมนา\"แนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพั้นฐาน\"
เข้าชม : [128]
15 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอปากช่อง
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในด้านต่าง ๆ
เข้าชม : [234]
14 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2561 วันสถาปนากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 126 ปี
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นายอำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้
เข้าชม : [216]
14 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพิธีไหว้ครู
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ดร.หนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพิธีไหว้ครู วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ โดยมีบุคลากร และนักศึกษา กศ
เข้าชม : [196]
14 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว Seafood Eat Local Meet Local @ Laemsing Chanthaburi
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว Seafood Eat Local Meet Local @ Laemsing Chanthaburi พร้อมด้วยผู้ร่วมแถลงข่าว คือ นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแ
เข้าชม : [214]
8 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติประสบการณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
เข้าชม : [195]
7 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
นิเทศโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ นิเทศโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสัมพ
เข้าชม : [141]
5 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการสู่การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษาระดับ ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย
เข้าชม : [248]
3 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี digital ในชุมชน พ.ศ.2561
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี digital ในชุมชน พ.ศ.2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จ.จันทบุรี
เข้าชม : [125]
3 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอแก่งหางแมว และเข้าร่วมประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแมว ช
เข้าชม : [126]
3 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดประกวดโครงงาน
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี จัดประกวดโครงงาน กศน.ตำบล ทั้ง 11 ตำบล
เข้าชม : [111]
3 / ส.ค. / 2561 : ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี Digital ในชุมชน พ.ศ.2561 จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [18861]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์