เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เสาร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562


 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2562
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ นางสาวหนึ่งนิรามิษ วรรณรมย์ ฟอสเตอร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์
พร้อมบุคลากรในสังกัด
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์
ได้พัฒนาจิตใจตามหลักธรรมของพุทธศาสนา เกิดกระบวนการเรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี
มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ณ วัดคมบาง ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรีเข้าชม : 71


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอสอยดาว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖ 9 / พ.ย. / 2563
      ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 9 / พ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอท่าใหม่ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก กศน.อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 4 / พ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 4 / พ.ย. / 2563
      กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ ครูผู้ช่วยและครู กศน.อำเภอ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน 2563 4 / พ.ย. / 2563


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์