เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (APPLICATION ZOOM CLOUD)

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


 วันที่ 24 มิถุนายน 2563  ผอ.ณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว  พร้อมด้วย

บุคลากร กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรม
โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าชม : 228


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือการบริหารการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการสอบ N-NET 19 / ส.ค. / 2564
      กศน.อำเภอโป่งน้้ำร้อน จัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนโครงการพัฒนาผู้เรียน ของ กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยจัดทำสื่อเนื้อหาวิชาลูกเสือวิสามัญ 19 / ส.ค. / 2564
      กศน.อำเภอโป่งน้้ำร้อนจัดโครงการ To be Number One เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด 19 / ส.ค. / 2564
      วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอขลุง จัดเป็นกรรมการผู้ควบคุมดูแล และส่ง QR Code ข้อสอบกลางภาคภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในคลังข้อสอบออนไลน์ของ กศน.อำเภอขลุง ผ่านระบบ Google From 19 / ส.ค. / 2564
      กศน.อำเภอท่าใหม่ ประชุมออนไลน์บุคลากร กศน. อำเภอท่าใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application ZOOM cloud 16 / ส.ค. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์