Download : ทั้งหมด
  

22 / ก.พ. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
กศน. นโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กศน. นโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าชม : [34]
6 / ม.ค. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
เข้าชม : [82]
6 / ม.ค. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับผู้สอน
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับผู้สอน
เข้าชม : [68]
4 / ม.ค. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
เข้าชม : [68]
23 / ธ.ค. / 2563 : คู่มือ
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
เข้าชม : [64]
26 / พ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เข้าชม : [108]
26 / พ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เข้าชม : [136]
26 / พ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เข้าชม : [99]
26 / พ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้. ทางวิชาชีพ (PLC)
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้. ทางวิชาชีพ (PLC)
เข้าชม : [79]
19 / ต.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
12 mission for 6 Month
12 mission for 6 Month
เข้าชม : [205]
17 / ต.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
ONIE Unlock
ONIE Unlock
เข้าชม : [516]
21 / มิ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
การจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19
การจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19
เข้าชม : [260]
15 / มิ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด
เข้าชม : [212]
27 / พ.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
รายงานการประเมินผล โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์
รายงานการประเมินผล โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์
เข้าชม : [221]
17 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการใช้งาน 9 ขั้นตอนการใช้งาน แอปพลิเคชัน DDC-Care
คู่มือการใช้งาน 9 ขั้นตอนการใช้งาน แอปพลิเคชัน DDC-Care
เข้าชม : [209]
17 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
E-BOOK \\\\\\\"สู้โควิด 2019 ไปด้วยกัน\\\\\\\"
E-BOOK \\\\\\\"สู้โควิด 2019 ไปด้วยกัน\\\\\\\"
เข้าชม : [199]
17 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
ชุดความรู้สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ \\\"Covid - 19\\\"
ชุดความรู้สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ \\\"Covid - 19\\\"
เข้าชม : [175]
8 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือและแบบประเมินพนักงานราชการ กศน.ฉบับ 2563
คู่มือและแบบประเมินพนักงานราชการ กศน.ฉบับ 2563
เข้าชม : [246]
5 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2563
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2563
เข้าชม : [290]
28 / มี.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เข้าชม : [123]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์