Download : ทั้งหมด
  

19 / ต.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
12 mission for 6 Month
12 mission for 6 Month
เข้าชม : [71]
17 / ต.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
ONIE Unlock
ONIE Unlock
เข้าชม : [109]
21 / มิ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
การจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19
การจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19
เข้าชม : [212]
15 / มิ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด
คู่มือการจัดการสถานศึกษา กศน. รับมือโควิด
เข้าชม : [170]
27 / พ.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
รายงานการประเมินผล โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์
รายงานการประเมินผล โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์
เข้าชม : [181]
17 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการใช้งาน 9 ขั้นตอนการใช้งาน แอปพลิเคชัน DDC-Care
คู่มือการใช้งาน 9 ขั้นตอนการใช้งาน แอปพลิเคชัน DDC-Care
เข้าชม : [167]
17 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
E-BOOK \\\\\\\"สู้โควิด 2019 ไปด้วยกัน\\\\\\\"
E-BOOK \\\\\\\"สู้โควิด 2019 ไปด้วยกัน\\\\\\\"
เข้าชม : [149]
17 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
ชุดความรู้สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ \\\"Covid - 19\\\"
ชุดความรู้สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ \\\"Covid - 19\\\"
เข้าชม : [135]
8 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือและแบบประเมินพนักงานราชการ กศน.ฉบับ 2563
คู่มือและแบบประเมินพนักงานราชการ กศน.ฉบับ 2563
เข้าชม : [173]
5 / เม.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2563
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 2563
เข้าชม : [150]
28 / มี.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เข้าชม : [91]
13 / มี.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
เครื่องมือนิเทศ 2563
เครื่องมือนิเทศ 2563
เข้าชม : [492]
11 / พ.ย. / 2562 : เอกสาร/งาน กศน.
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนิงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนิงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เข้าชม : [213]
6 / พ.ย. / 2562 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคี
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนสำหรับหน่วยงานภาคี
เข้าชม : [136]
30 / ต.ค. / 2562 : เอกสาร/งาน กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
เข้าชม : [200]
26 / ต.ค. / 2562 : เอกสาร/งาน กศน.
การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow
การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow
เข้าชม : [360]
9 / ต.ค. / 2562 : เอกสาร/งาน กศน.
เอกสาร กศน. WOW
เอกสาร กศน. WOW
เข้าชม : [3198]
22 / ส.ค. / 2562 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการดำเนินงาน อาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
คู่มือการดำเนินงาน อาสายุวกาชาดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [503]
14 / ส.ค. / 2562 : เอกสาร/งาน กศน.
Test blueprint n-net 2562
Test blueprint n-net 2562
เข้าชม : [206]
3 / ส.ค. / 2562 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือ website Koratsite 2.04
คู่มือ website Koratsite 2.04
เข้าชม : [269]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์