เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย : ทั้งหมด
  

27 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์เรื่อง \"วิทย์ของวาซาบิ\"
เข้าชม : [26]
26 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง \\\"ทายนิสัยจากการนั่ง\\\"
เข้าชม : [30]
21 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ตำบลสามพี่น้อง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไม้แดง หมู่ที่ ๕ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ตำบลสามพี่น้อง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังไม้แดง หมู่ที่ ๕ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [43]
20 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง \"10 ข้อปฏิบัติในเทศกาลกินเจ\"
เข้าชม : [38]
19 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย \"๑๙ ตุลาคม \"
เข้าชม : [40]
15 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอามจัดโครงการส่งเสริมการอ่านคนรุ่นใหม่ใส่ใจการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอามจัดโครงการส่งเสริมการอ่านคนรุ่นใหม่ใส่ใจการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนายายอาม
เข้าชม : [37]
15 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี อำเภอเขาคิชฌกูฏ\\\" รวบรวม ๘ หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี อำเภอเขาคิชฌกูฏ\\\" ประชาสัมพันธ์ ๘ หนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เข้าชม : [31]
15 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน \"กิจกรรมค้นหาตัวอักษร ช้างน้อยพาเพลิน\"
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน \"กิจกรรมค้นหาตัวอักษร ช้างน้อยพาเพลิน\"
เข้าชม : [30]
15 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กศน.ตำบลขุนซ่อง
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กศน.ตำบลขุนซ่อง
เข้าชม : [24]
25 / มิ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 และสื่อสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน
เข้าชม : [164]
25 / มิ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว รับชมการถ่ายทอดสดเวทีเสวนา เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library
เข้าชม : [90]
25 / มิ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และชมนิทรรศการออนไลน์ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ และชมนิทรรศการออนไลน์ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เข้าชม : [91]
25 / มิ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชน ให้เป็น Digital Library
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชน ให้เป็น Digital Library โดยนำ Link เว็บไซต์ของแหล่งเร
เข้าชม : [93]
21 / เม.ย. / 2563 : พัฒนาบุคลากร
กศน.แก่งหางแมว อบรมโครงกรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
กศน.แก่งหางแมว อบรมโครงกรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
เข้าชม : [93]
21 / เม.ย. / 2563 : พัฒนาบุคลากร
กศน.แหลมสิงห์ อบรมโครงกรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
กศน.แหลมสิงห์ อบรมโครงกรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
เข้าชม : [90]
21 / เม.ย. / 2563 : พัฒนาบุคลากร
กศน.มะขาม อบรมโครงกรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
กศน.มะขาม อบรมโครงกรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
เข้าชม : [88]
21 / เม.ย. / 2563 : พัฒนาบุคลากร
กศน.ขลุง อบรมโครงกรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
กศน.ขลุง อบรมโครงกรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
เข้าชม : [91]
27 / มี.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [128]
13 / มี.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม ร่วมเป็นวิทยากรสอนทำหน้ากากอนามัยและแจกใบความรู้ขั้นตอนการล้างมือ
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม ร่วมเป็นวิทยากรสอนทำหน้ากากอนามัยและแจกใบความรู้ขั้นตอนการล้างมือ
เข้าชม : [138]
12 / มี.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรม\\\"โครงการสุขภาพดี ปลอดภัย ป้องกันภัยจากโรคอุบัติใหม่ ด้วยหน้ากากอนามัย\\\"
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมจัดกิจกรรม\\\"โครงการสุขภาพดี ปลอดภัย ป้องกันภัยจากโรคอุบัติใหม่ ด้วยหน้ากากอนามัย\\\"
เข้าชม : [172]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/14 ->
<< 10 11 12 13 14 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์