เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย : ทั้งหมด
  

18 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ : ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ : ครู กศน.ตำบล และบรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
เข้าชม : [47]
18 / พ.ย. / 2563 : บรรณารักษ์สัญจร
สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และประสานนำยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นาย ประวิตร ทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและประสานนำยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ป
เข้าชม : [35]
17 / พ.ย. / 2563 : พัฒนาบุคลากร
บรรณารักษ์อำเภอนายายอาม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น
บรรณารักษ์อำเภอนายายอาม เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น
เข้าชม : [44]
17 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง เดินได้เดินดีเพื่อสุขภาพแข็งแรง
เข้าชม : [36]
16 / พ.ย. / 2563 : พัฒนาบุคลากร
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ บรรณารักษ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ บรรณารักษ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จากดินญี่ปุ่น
เข้าชม : [29]
16 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง อ่านหนังสือให้ลูกฟังวันละ 10 นาที ช่วยพัฒนา EF
เข้าชม : [43]
12 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี รับบริจาคหนังสือมีค่า
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี รับบริจาคหนังสือมีค่าเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
เข้าชม : [77]
12 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง 6 โรคภัยที่มาพร้อมกับหน้าหนาว
เข้าชม : [46]
11 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ดอกไม้ประจำวันเกิด
เข้าชม : [54]
10 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลูกไม่ชอบอ่านหนังสือ
เข้าชม : [41]
9 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง \"ปอดอักเสบจากไวรัส RSV\"
เข้าชม : [46]
6 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ๖ พฤศจิกายน วันกอบกู้เอกราชชาติไทย
เข้าชม : [34]
4 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับอาหารที่ขาดไม่ได้ในหน้าหนาวนี้
เข้าชม : [33]
2 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง 6อ. ชะลอวัย
เข้าชม : [36]
1 / พ.ย. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอนายายอามจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
กศน.อำเภอนายายอามจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
เข้าชม : [43]
31 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน และห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อกการอนุรักษ์
กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน และห้องสมุดประชาชนอำเภอโป่งน้ำร้อน จัดกิจกรรมการประดิษฐ์กระทงเพื่อกการอนุรักษ์
เข้าชม : [35]
31 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอท่าใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันลอยกระทง
กศน.อำเภอท่าใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันลอยกระทง
เข้าชม : [31]
31 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี อำเภอเขาคิชฌกูฏ\" ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี อำเภอเขาคิชฌกูฏ\" ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์
เข้าชม : [28]
31 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี มอบหนังสือให้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในกิจกรรมบริจาคหนังสือมีค่า
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี มอบหนังสือให้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในกิจกรรมบริจาคหนังสือมีค่า
เข้าชม : [24]
27 / ต.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอขลุง จัดโครงการขอรับบริจาค \"หนังสือดี มีค่า\"
นางสาว ธนาพร มาสกุล ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง มอบหมาย ครู กศน.ตำบลจัดโครงการขอรับบริจาค \"หนังสือดี มีค่า\" เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เข้าชม : [26]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/14 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์