ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล : ทั้งหมด
  

11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนายายอาม ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา
กศน.ตำบลนายายอาม ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา
เข้าชม : [115]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำบลปะตง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทำข้าวยำ
ตำบลปะตง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทำข้าวยำ
เข้าชม : [94]
11 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปะตง ร่วมต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ
กศน.ตำบลปะตง ร่วมต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ
เข้าชม : [142]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทพนิมิต ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ เข้าอาคารเรียนหลังใหม่
กศน.ตำบลเทพนิมิต ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ เข้าอาคารเรียนหลังใหม่
เข้าชม : [120]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เข้าชม : [127]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทับช้างร่วมประชุมหมูบ้านบ้านใหม่ชัยมงคล
กศน.ตำบลทับช้าง ร่วมประชุมหมูบ้านบ้านใหม่ชัยมงคล
เข้าชม : [114]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำงอบจากใบจาก
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำงอบจากใบจาก
เข้าชม : [179]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะตอน จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำไส้กรอกอีสาน
กศน.ตำบลสะตอน จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำไส้กรอกอีสาน
เข้าชม : [160]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชา การทำแชมพูสมุนไพ
กศน.ตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชา การทำแชมพูสมุนไพ
เข้าชม : [209]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตลาด จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การแปรรูปสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กศน.ตำบลตลาด จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การแปรรูปสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เข้าชม : [214]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองพลู จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
กศน.ตำบลคลองพลู จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
เข้าชม : [163]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลอยแหวน จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการต่อเล็บเจลและเพ้นท์เล็บ
กศน.ตำบลพลอยแหวน จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการต่อเล็บเจลและเพ้นท์เล็บ
เข้าชม : [142]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางสระเก้า ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ คัดสรรหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
กศน.ตำบลบางสระเก้า ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ คัดสรรหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
เข้าชม : [129]
28 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อฝึกทักษะการระบายสีเพื่อทำการ์ดผลไม้ 2 มิติ และเล่านิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายศิริวัชร ภิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็ก
เข้าชม : [224]
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง (กลุ่มสนใจ) วิชาการทำอาหาร-ขนม (ขนมลิ้นจี่)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อม คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ตำบลขุนซ่อง และได้มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพ
เข้าชม : [308]
29 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลเขาวงกต ออกสำรวจและติดตามเด็กที่อยู่ในวัยเรียน
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษ
เข้าชม : [300]
24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในพ
เข้าชม : [272]
24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลพวา ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตำบลพวา
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา และ นางสาวอนุรักษ์ นพเธา ครู อาสาสมัครฯ ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษ
เข้าชม : [262]
24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลเขาวงกต ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตำบลเขาวงกต
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึก
เข้าชม : [220]
24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนา กศน.ตำบลแก่งหางแมว
วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว พานักศึกษาพัฒนา กศน.ตำบลแก่งหางแมว ณ กศน.ตำบลแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
เข้าชม : [201]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์