ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล : ทั้งหมด
  

24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนา กศน.ตำบลขุนซ่อง
ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง ร่วมกับนักศึกษา กศน.ตำบลขุนซ่อง บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อพัฒนา กศน.ตำบลขุนซ่อง ณ กศน.ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวั
เข้าชม : [148]
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักศึกษาเทียบระดับ พร
เข้าชม : [149]
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. ตำบลขุนซ่อง ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 7 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักศึกษาเทียบระดับ ณ หอประชุมบ้านหางแมว หมู่ 4 ตำบลขุนซ่อ
เข้าชม : [169]
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสามพี่น้อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวอนุรักษ์ นพเธา ครู อาสาสมัครฯ และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว และติดป้ายประชาสัมพันธ์ตามร้านค้า ณ หอประชุ
เข้าชม : [143]
9 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง และกศน.ตำบลแก่งหางแมวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว ภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว ภาคเรียนที่ 2/2561 และนักศึกษาเทียบระดับ ณ
เข้าชม : [149]
15 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
14 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังได้นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
14 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆได้แก่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนี้ยังได้นำคณะศึกษาดูงาน เยี่ยมชม
เข้าชม : [199]
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแสลง ร่วมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษ์ชุมชน ประจำ ปี2561 ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
กศน.ตำบลแสลง ร่วมโครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักษ์ชุมชน ประจำ ปี2561 ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
เข้าชม : [202]
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
25 กรกฎาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี และ กศน.ตำบลพลับพลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 32 คน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบติดตามผู้เรียน การเรียนการสอน และ กศน.ตำบล 4G ณ กศน.ตำบลพลับพลา
25 กรกฎาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี และ กศน.ตำบลพลับพลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 32 คน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบติดตามผู้เรียน การเรียนการสอน และ กศน.ตำบล 4G ณ กศน.ตำบลพลับพลา
เข้าชม : [251]
13 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการทำแหนมเห็ด)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการทำแหนมเห็ด) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหว
เข้าชม : [243]
13 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแก่งหางแมว จัดโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการทำไข่เค็มสมุนไพร และเชื้อราไตรโครเดอร์มา)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการทำไข่เค็มสมุนไพร และเชื้อราไตรโครเดอร์มา) ณ หอประชุมบ้านแสงทอง หม
เข้าชม : [199]
13 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) กิจกรรม การสานตะกร้าเส้นพลาสติก
วันที่ 3-12 กรกฎาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ)กิจกรรม การสานตะกร้าเส้นพลาสติก ณ หอประชุมบ้านหางแมว หมู่
เข้าชม : [254]
10 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพวา จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสสัดผักพื้นบ้านและการทำถ่านอัดแท่ง
วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา จัดโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสสัดผักพื้นบ้านและการทำถ่านอัดแท่ง ณ หอประชุมบ้านวังอีแอ่น ม.8
เข้าชม : [198]
10 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพวา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาการทำอาหารขนม (สลัดโรลเพื่อสุขภาพ)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง (กลุ่มสนใจ) วิชาการทำอาหารขนม (สลัดโรลเพื่อสุขภาพ) ณ เทศบา
เข้าชม : [167]
9 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการทำแหนมเห็ด)
วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมการทำแหนมเห็ด) และ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วมนิเทศก
เข้าชม : [167]
8 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพวา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาการทำอาหารขนม (สลัดโรลเพื่อสุขภาพ)
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชาการทำอาหารขนม (สลัดโรลเพื่อสุขภาพ) หลักสูตร 3 ชั่วโมง ณ หอประ
เข้าชม : [166]
8 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดโครงการจัดการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมไข่เค็มสมุนไพร และ เชื้อราไตรโครเดอร์มา
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวอนุรักษ์ นพเธา ครู อาสาสมัครฯ รับผิดชอบ กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดโครงการจัดการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมไข่เค็มสมุนไพร และเชื้อราไตรโครเดอร์ม
เข้าชม : [163]
7 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลับพลา จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลพลับพลา
กศน.ตำบลพลับพลา จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลพลับพลา วิชาการทำสลัดผักเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 ชั่วโมง วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 สถานที่จัด รพ.สต.พลับพลา หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [248]
7 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงชันโรง จำนวนผู้เรียน 15 คน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ตำบลแสลง อ.เมือง จ. จ้นทบุรี
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงชันโรง จำนวนผู้เรียน 15 คน วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ตำบลแสลง อ.เมือง จ. จ้นทบุรี
เข้าชม : [130]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
3 กรกฏาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
3 กรกฏาคม 2561 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมบันทึกเทปเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11
เข้าชม : [167]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงกาาปลูกมะนาวในตะกร้า ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย 10 คน สถานที่จัดกิจกรรม ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านเกาะพลอว ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
โครงกาาปลูกมะนาวในตะกร้า ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มเป้าหมาย 10 คน สถานที่จัดกิจกรรม ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านเกาะพลอว ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
เข้าชม : [147]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์