ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล : ทั้งหมด
  

12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพวา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย
วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาด ครู กศน.ตำบลพวา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา มีกิจกรรม การทำสื่อ (ช้าง) ประกอบการเล่านิทานเรื่อง ช้างเ
เข้าชม : [219]
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 11 มิ.ย.61 กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 บ้านโป่งวัว ม.6 และบ้านโป่งยาง ม.7
เข้าชม : [191]
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 10 มิ.ย.61 กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 บ้านหางแมว ม.4
เข้าชม : [201]
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 10 มิ.ย.61 กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 บ้านวังแจง ม.10
เข้าชม : [217]
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 9 มิ.ย.61 กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 บ้านโป่งเกตุ ม.1 และบ้านอ่าง ม.9
เข้าชม : [158]
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 7 มิ.ย.61 กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 บ้านคลองใหม่ ม.15 และบ้านคลองยายไทย ม.18
เข้าชม : [120]
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 7 มิ.ย.61 กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 บ้านช่องกะพัด ม.2 และบ้านแก่ง ม.3
เข้าชม : [120]
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 6 มิ.ย.61 กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 บ้านตาหน่อง ม.1 และบ้านเกาะลอย ม.12
เข้าชม : [118]
12 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4
วันที่ 5 มิ.ย.61 กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 4 บ้านโคกวัด ม.5
เข้าชม : [127]
8 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลพลับพลา จันทบุรี ภายใต้การดำเนินงานของ กศน.ตำบลพลับพลา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตำบลพลับพลา จันทบุรี ภายใต้การดำเนินงานของ กศน.ตำบลพลับพลา
เข้าชม : [137]
8 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลับพลา ยุคใหม่…ปรับทิศสู่การศึกษา 4.0 On land สู่ Online
กศน.ตำบลพลับพลา ยุคใหม่…ปรับทิศสู่การศึกษา 4.0 On land สู่ Online
เข้าชม : [134]
5 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล (ตำบลขุนซ่อง) ครั้งที่ 4
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ เข้าร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อให้ความรู้เรื่องเน
เข้าชม : [149]
1 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู อนุสรณ์ วิทยากร VE-จันทบุรี ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ (ครู ข) หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce
วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ครู อนุสรณ์ วิทยากร VE-จันทบุรี ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ (ครู ข) หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce เพื่อการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัสู่ชุมชนในระดับตำบล ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำน
เข้าชม : [282]
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลับพลา ร่วมว่างพานพุ่ม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
14 พ.ย. 60 นางอุบลรัตน์ ชุณหพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี บุคลากรและนักศึกษา กศน. ร่วมว่างพานพุ่ม วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [301]
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลับพลา ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลา
10 พฤศจิกายน 2560 กศน.ตำบลพลับพลา ร่วมกับ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลา จัด โครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น การทำตุ๊กตาการบูร
เข้าชม : [691]
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจ)
หลักสูตรวิชาการพับริบบิ้นเหรียญโปรยทาน สอนที่ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [613]
31 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรระยะสั้น
กศน.ตำบลจันทเขลม เปิดสอนวิชาการทำผลิตภัณฑ์จากไม้
เข้าชม : [526]
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือกประจำภาคเรียนที่ 2/2558
กศน.ตำบลทับไทร ครูกัลยกร บุญรักษาได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือกประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. 2559
เข้าชม : [469]
21 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนิเทศ
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ นิเทศ กลุ่มการเรียนช่างเสริมสวย กศน. ตำบลชากไทย
เข้าชม : [20249]
21 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลับพลา
กศน.ตำบลพลับพลา จัดอบรมการทำบัญชีครัวเรือน ให้กับ นักศึกษา กศน.ตำบลพลับพลา
เข้าชม : [435]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์