เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กศน.ตำบลนายายอาม จัดกลุ่มอาชีพการทำหน้ากากผ้า จำนวน 5 ชั่วโมง

พุธ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563


วันที่ 10 มีนาคม 2563
นายนพดล วิวิธจินดา ผอ.กศน.อำเภอนายายอาม
มอบหมายให้นางสาววิรัตน์ สุขทวี ครู กศน.ตำบลนายายอาม จัดกลุ่มอาชีพการทำหน้ากากผ้า จำนวน 5 ชั่วโมง โดยมีนางสำนวน พรมเหล็ก เป็นวิทยากร กลุ่มเป้าหมายจำนวน 15 คน ทำได้ 30 ผืน ณ ศรช.บ้านต้นกระบก นายายายอาม จังหวัดจันทบุรี เข้าชม : 285


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน google forms 19 / ส.ค. / 2564
      กศน.ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านโครงการ \"บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดร่วมใจ\" 19 / ส.ค. / 2564
      กศน.ตำบลปะตง จัดการเรียนการ วิชาการเงินเพื่อชีวิต ๓ สค. ๓๒๐๒๙ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนางสาวสุภาวดี สมมุ่ง ครู กศน.ตำบลปะตง 16 / ส.ค. / 2564
      กศน.ตำบลวันยาว อำเภอขลุง เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวันยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำป ๒๕๖๔ 16 / ส.ค. / 2564
      กศน.ตำบลพลิ้ว และกศน.ตำบลบางกะไชย รับมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด 19 จากเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 9 / ส.ค. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์