ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
18 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [276]
12 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [375]
12 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563
เข้าชม : [15]
11 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [42]
11 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เข้าชม : [42]
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา
เข้าชม : [927]
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [87]
19 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เข้าชม : [45]
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
เข้าชม : [31]
10 / ก.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
เข้าชม : [59]
6 / ส.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
เข้าชม : [94]
5 / ส.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี เรื่องผลการคัดเลือกลูกเสือเข้าร่วมฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรีเรื่องผลการคัดเลือกลูกเสือเข้าร่วมฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [79]
20 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกลูกเสือเข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกลูกเสือเข้าร่วมการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [142]
9 / ก.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
เข้าชม : [129]
10 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
เข้าชม : [111]
25 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา และคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา และคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เข้าชม : [200]
15 / พ.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2563
เข้าชม : [111]
8 / พ.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
เข้าชม : [150]
13 / เม.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2563
เข้าชม : [142]
26 / มี.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถบรรทุก 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [205]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์