ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
6 / มี.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [102]
3 / มี.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าชม : [128]
27 / ก.พ. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [103]
24 / ก.พ. / 2563 : ข่าวเด่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองจันทบุรี
เข้าชม : [135]
24 / ก.พ. / 2563 : ข่าวเด่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [87]
6 / ก.พ. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
เข้าชม : [102]
14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เข้าชม : [197]
14 / ม.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562
เข้าชม : [110]
13 / ม.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562
เข้าชม : [83]
9 / ธ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [163]
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
เข้าชม : [144]
8 / พ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [185]
8 / ต.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562
เข้าชม : [222]
9 / ก.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
เข้าชม : [227]
15 / ส.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
เข้าชม : [208]
23 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562
เข้าชม : [246]
22 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [364]
11 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [377]
11 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
เข้าชม : [123]
2 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [390]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์