ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
13 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [1356]
6 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
เข้าชม : [186]
27 / พ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าชม : [363]
23 / พ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [411]
14 / พ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
เข้าชม : [200]
10 / พ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าชม : [343]
26 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562
เข้าชม : [268]
26 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
เข้าชม : [276]
24 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [298]
19 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าชม : [654]
19 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 23 เมษายน 2562)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วันที่ 23 เมษายน 2562)
เข้าชม : [179]
5 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
เข้าชม : [166]
5 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
เข้าชม : [342]
19 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
เข้าชม : [383]
8 / มี.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [201]
12 / ก.พ. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562
เข้าชม : [286]
11 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [704]
10 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561
เข้าชม : [259]
9 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [416]
4 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั้ง จำนวน ๑ คัน ผูกพัน ๕ ปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั้ง จำนวน ๑ คัน ผูกพัน ๕ ปี
เข้าชม : [206]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์