ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
3 / ม.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล วันที่ 9 มกราคม 2562)
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล วันที่ 9 มกราคม 2562)
เข้าชม : [252]
26 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [441]
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [187]
17 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เข้าชม : [219]
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการรับสมัครเพื่อคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่าย
เข้าชม : [348]
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
เข้าชม : [658]
6 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [949]
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [435]
22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [459]
22 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [148]
13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เข้าชม : [569]
8 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เข้าชม : [265]
8 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561
เข้าชม : [142]
5 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [274]
2 / พ.ย. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [192]
29 / ต.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เข้าชม : [985]
24 / ต.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [172]
19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผูกพัน 5 ปี (60 เดือน)
เข้าชม : [155]
19 / ต.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาคิชฌกูฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาคิชฌกูฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เข้าชม : [148]
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [137]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์