ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเมืองนักอ่าน
ประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดเมืองนักอ่าน
เข้าชม : [240]
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน พฤษภาคม 2560
รายงานการเงิน พฤษภาคม 2560
เข้าชม : [266]
7 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมพัฒนาผู้บริหาร สำนักงาน กศน.
ประชุมพัฒนาผู้บริหาร สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [175]
30 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับ ดร.จรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ต้อนรับ ดร.จรรยา สิงห์ทอง เพื่อร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร ปฏิบัติงานติดตามนิเทศการจัดกิจกรรมของ กศน.อำเภอ เกี่ยวกับแผนการเรียนรู้รายบุคคล การเทียบโอน การส่งเสริมการรักการอ่าน และ ๔ ศูนย์เรียนรู้
เข้าชม : [254]
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมราชการ ครั้งที่ 5/2560
ประชุมราชการประจำเดือน พ.ค.2560
เข้าชม : [236]
22 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 2/2560
เข้าชม : [252]
9 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษา ปวช.
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ.2556
เข้าชม : [180]
9 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2560
เข้าชม : [189]
27 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ชายแดน (2560-2564) จุดที่ 2 จันทบุรี สระแก้ว และตราด ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมนิวแทรเวิล บีช รีสอร์ท อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [171]
27 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ ประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัยและบรรณารักษ์ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง
เข้าชม : [143]
27 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2560 ณ บ้านสวนแอนด์ลานไม้ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
เข้าชม : [137]
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 60
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [145]
10 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : [272]
28 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
เข้าชม : [321]
14 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เข้าชม : [351]
14 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2560 พิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแหลมสิงห์ โดย นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นายกัญจน์โชติ สหพัฒนาสมบัติ รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี ผู้บริหาร ข้
เข้าชม : [194]
2 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตการตรวจราชการที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐
การประชุมการประสานแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตการตรวจราชการที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐
เข้าชม : [255]
27 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เข้าชม : [299]
24 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
เข้าชม : [286]
23 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เข้าชม : [380]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์