เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ประกวด/แข่งขัน
หัวข้อเรื่อง : ประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ “ของดีบ้านเรา”

อังคาร ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

คะแนน vote : 2  

 

หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย หรือปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ “ของดีบ้านเรา” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

รายละเอียดการประกวด

 • ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “ของดีบ้านเรา” ความยาวไม่เกิน 3 นาที รวม titles และ end credit (ถ้ามี) โดยให้จบด้วยโลโก้คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โลโก้หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล และ ผู้ให้การสนับสนุน
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอถึงความเกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ของดีบ้านเรา”
 • ไม่จํากัดรูปแบบวิธีการนําเสนอและวิธีการถ่ายทํา สามารถใช้ได้ทั้ง MPEG หรือ MP4 โดยมีขนาดภาพ 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • สามารถส่งผลงานเป็นทีมๆ ละ 2- 3 คน โดยส่งได้ผลงาน จํานวน 1 ผลงานเท่านั้น
 • ต้องเป็นผู้กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายหรือระดับปวช.
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องร่วมกิจกรรมอบรม “เด็กปล่อยของ Creative Clip (แนะนําของดีในท้องถิ่น)”
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่น ประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดําเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องผลิตขึ้นใหม่ และไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรือได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ส่งผลงานตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ ของหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ส่งผลงาน หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดําเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน ภายใน 16.00 น. ช่องทางการส่งผลงานจะแจ้งให้ทราบผ่านเฟซบุ๊กเพจหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล อีกครั้งหนึ่ง (www.facebook.com/dbiztrang)
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 10 ผลงาน จะถูกโพสในเฟซบุ๊กเพจ "หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล" เพื่อเปิดโหวต ชิ้นงานที่มีการกดไลค์มากที่สุด สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันที่ 23 ถึง 26 พฤศจิกายน 2564 ภายใน 12.00 น. จะได้รับรางวัลผลงานยอดนิยม จํานวน 1 รางวัล
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 10 ผลงานจะต้องนําเสนอและตอบคําถามต่อคณะกรรมการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทั้งระบบ zoom)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลผลงานยอดนิยม จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
Facebook : หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล
เข้าชม : 25


ประกวด/แข่งขัน 5 อันดับล่าสุด

      ประกวดคลิป VDO ภายใต้หัวข้อ “ของดีบ้านเรา” 9 / พ.ย. / 2564
      ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ \"Zero Waste Innovation Contest\" 1 / ธ.ค. / 2563
      แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) \\\"Space Experiment Program\\\" 1 / ธ.ค. / 2563


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์