เนื้อหา : บทความสาระน่ารู้
หมวดหมู่ : ความรู้เกี่ยวกับ IT
หัวข้อเรื่อง : ประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ \\\"Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุ

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

คะแนน vote : 4  

 


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่อง สิทธิมนุษยชน สามารถขยายผล การสร้างเครือข่ายไปยังกลุ่มต่าง ๆ
 • เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เพื่อให้สังคมรู้จักเคารพสิทธิ หน้าที่ ดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร
 • เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมสร้างในการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ
 • เพื่อนำผลงานที่ผ่านการประกวดภายใต้โครงการไปผลิตสื่อต่าง ๆ และเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

ประเภทการประกวด

 • นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและอาชีพ
 • นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ประชาชนทั่วไป

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. - 30 พ.ย. 2564 ทาง https://forms.gle/Y39iC1et2CsH8PfK7
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงาน เดือนธันวาคม 2564
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล เดือนกุมภาพันธ์ 2565
 • จัดนิทรรศการแสดงผลงาน เดือนมีนาคม 2565
 • พิธีมอบรางวัลและการจัดงานเสวนา เดือนมีนาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท และโล่รางวัล เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 15,000 บาท และโล่รางวัล เกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 10,000 บาท และโล่รางวัล เกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ : 0-2141-3913 , 0-2141-3923
 • อีเมล : NHRCTcontest@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Atitar Rattanakorn


 


เข้าชม : 31


ความรู้เกี่ยวกับ IT 5 อันดับล่าสุด

      โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 11 / พ.ย. / 2564
      ประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ \\\"Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุ 11 / พ.ย. / 2564
      Design Service Sandbox 16 / ส.ค. / 2564
      OKMD เชิญชวน บุคคลทั่วไป ประกวดคลิป \\\"ของดีบ้านฉัน 2021 \\\" หัวข้อ \\\"อาหาร\\\&qu 16 / ส.ค. / 2564
      ประกวด \"GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)\" 2 / ก.ค. / 2564


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์