ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

11 / พ.ย. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาพี่เลี้ยง นักศึกษาระดับครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริกหารสถานศึกษาพี่เลี้ยง นักศึกษาระดับครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๖๓๒ คือ นายพีรพงษ์ สิงห์สุขสวัสดิ์ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพผู้บริหารสถานศึก
เข้าชม : [25]
11 / พ.ย. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
เข้าชม : [27]
9 / พ.ย. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอแก่งหางแมว ณ ห้องประชุมออนไลน์ กศน.อำเภอแก่งหางแมว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแ
เข้าชม : [26]
8 / พ.ย. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้คลังเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า
วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง พร้อมด้วยบุคลากร นำนักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตให้คลังเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้า ณ หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [38]
7 / พ.ย. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภแแหลมสิงห์ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ (แบบออนไลน์)
วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กศน.อำเภแแหลมสิงห์ โดยนางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอแหลมสิงห์ (แบบออนไลน์) โดยใช้ Application
เข้าชม : [25]
4 / พ.ย. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2564
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2564 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [26]
4 / พ.ย. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน ลุย \"โคกหนองนาโมเดล\"
นายพนา บรรจงปรุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ \"โคกหนองนาโมเดล\" ณ พื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน ของนายนิพันธ์ ขาวล้ำเลิศ หมู่ ๔ ตำบลหนอง
เข้าชม : [31]
4 / พ.ย. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ตรวจไขว้เอกสารยื่นจบของนักศึกษาร่วมกับบุคลากรครู กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน
นางสาวสุวรรณี กอพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสอยดาว มอบหมายให้นางสาวดลฤทัย แช่ลี้ ครูผู้ช่วยและนางสาวปาริชาติ หงษ์น้อย ครู กศน.ตำบล ตรวจไขว้เอกสารยื่นจบของนักศึกษาร่วมกับบุคลากรครู กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน ณ ห้องประชุมกระวานไทย กศน.อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบ
เข้าชม : [20]
28 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมต้อนรับบุคลากร กศน.อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางสาวสุวรรณี กอพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสอยดาว พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับบุคลากร กศน.อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
เข้าชม : [27]
28 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม ทำบุญประจำปี ๒๕๖๔
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางพรกุมภา กษมากรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กศน.อำเภอมะขาม นำทีมบุคลากร กศน.อำเภอมะขาม ทำบุญประจำปี ๒๕๖๔
เข้าชม : [29]
28 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ผ่านการอบรมแบบ ONLINE หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2564
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว ได้มอบวุฒิบัตรให้กับนางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครู และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ ที่ผ่านการอบรมแบบ ONLINE หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต
เข้าชม : [26]
8 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.แก่งหางแมว นิเทศการจัดเตรียมสนามสอบ N-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางณัฐธิยา ทองเกิด ผูอำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว นิเทศการจัดเตรียมสนามสอบ N-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร อำเภอแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทุบ
เข้าชม : [43]
8 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.มะขาม มอบถุงยังชีพ ตามโครงการผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นางพรกุมภา กษมากรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กศน.อำเภอมะขาม มอบหมายให้ นางสาวธนัญญา กินเสน ครูผู้ช่วย และครู กศน.ตำบล มอบถุงยังชีพ ตามโครงการผู้รับอิ่มใจ ผู้ให้อิ่มบุญ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างคีรี ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [37]
5 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ รูปแบบออนไลน์
วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอขลุง เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Application ZOOM Cloud
เข้าชม : [64]
5 / ต.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุ
เข้าชม : [67]
19 / ส.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือการบริหารการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการสอบ N-NET
วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ โดยนางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแหลมสิงห์ร ร่วมประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือการบริหารการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และการสอบ N-NET
เข้าชม : [131]
19 / ส.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโป่งน้้ำร้อน จัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนโครงการพัฒนาผู้เรียน ของ กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยจัดทำสื่อเนื้อหาวิชาลูกเสือวิสามัญ
วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยนายพนา บรรจงปรุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโป่งน้้ำร้อน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดทำคลิปวิดีโอสื่อการสอนโครงการพัฒนาผู้เรียน ของ กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน โดยจัดทำสื่อเนื้อหาวิชาลูกเสือวิสามัญ ณ กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [134]
19 / ส.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโป่งน้้ำร้อนจัดโครงการ To be Number One เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยนายพนา บรรจงปรุ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโป่งน้้ำร้อน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดโครงการ To be Number One เป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ณ ห้องอบรมออนไลน์ กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [123]
19 / ส.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอขลุง จัดเป็นกรรมการผู้ควบคุมดูแล และส่ง QR Code ข้อสอบกลางภาคภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในคลังข้อสอบออนไลน์ของ กศน.อำเภอขลุง ผ่านระบบ Google From
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอขลุง โดยนางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง มอบหมายให้ น.ส. นาภาภรณ์ เถื่อนคำแสน ครูผู้ช่วยและนางจงกล ชีพชอบธรรม ครูอาสาสมัครฯ เป็นกรรมการผู้ควบคุมดูแล และส่ง QR Code ข้อสอบกลางภาคภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษ
เข้าชม : [117]
16 / ส.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ประชุมออนไลน์บุคลากร กศน. อำเภอท่าใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application ZOOM cloud
วันจันทร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอท่าใหม่ โดยนางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ ประชุมออนไลน์บุคลากร กศน. อำเภอท่าใหม่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยใช้ Application ZOOM cloud ในเรื่องการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และภารกิจงาน
เข้าชม : [115]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์