ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

9 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖
กศน.อำเภอสอยดาว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖
เข้าชม : [20]
9 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [22]
4 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก กศน.อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจาก กศน.อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เข้าชม : [23]
4 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแหลมสิงห์ ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
เข้าชม : [28]
4 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ ครูผู้ช่วยและครู กศน.อำเภอ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน 2563
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ ครูผู้ช่วยและครู กศน.อำเภอ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน 2563
เข้าชม : [27]
4 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม ประกาศสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และทำการสอบซ่อม
กศน.อำเภอมะขาม ประกาศสอบประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และทำการสอบซ่อม
เข้าชม : [14]
25 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [18]
25 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กศน.อำเภอแก่งหางแมว น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [17]
25 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เข้าชม : [16]
25 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กศน.อำเภอขลุง การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เข้าชม : [16]
20 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.อำเภอมะขาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กศน.อำเภอมะขาม จัดโครงการพัฒนาบุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ของ กศน.อำเภอมะขาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เข้าชม : [19]
15 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว นำ นายกวิน เอี่ยมแย้ว ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณบัตรชมเชย มูลนิธิสมานและคุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ในสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๓
กศน.อำเภอสอยดาว นำ นายกวิน เอี่ยมแย้ว ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณบัตรชมเชย มูลนิธิสมานและคุณหญิงเบญจา แสงมะลิ ในสาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี ๒๕๖๓
เข้าชม : [15]
15 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.ในเขตภาคตะวันออก
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน.ในเขตภาคตะวันออก
เข้าชม : [15]
15 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีจุดธูปเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีจุดธูปเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
เข้าชม : [14]
15 / ต.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
เข้าชม : [20]
13 / ส.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
เข้าชม : [67]
13 / ส.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าชม : [56]
13 / ส.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอาสา \"วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก\"
กิจกรรมอาสา \"วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก\"
เข้าชม : [70]
13 / ส.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมโครงการเอามื้อสามัคคี ทฤษฎีของพ่อ เล็กเปลี่ยนโลกคอกหนองนาโมเดล
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมโครงการเอามื้อสามัคคี ทฤษฎีของพ่อ เล็กเปลี่ยนโลกคอกหนองนาโมเดล
เข้าชม : [88]
25 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (APPLICATION ZOOM CLOUD)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย บุคลากร กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต
เข้าชม : [139]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์