ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

13 / ส.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563
เข้าชม : [36]
13 / ส.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กศน.อำเภอท่าใหม่ เข้าร่วม พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เข้าชม : [30]
13 / ส.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอาสา \"วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก\"
กิจกรรมอาสา \"วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก\"
เข้าชม : [41]
13 / ส.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมโครงการเอามื้อสามัคคี ทฤษฎีของพ่อ เล็กเปลี่ยนโลกคอกหนองนาโมเดล
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมโครงการเอามื้อสามัคคี ทฤษฎีของพ่อ เล็กเปลี่ยนโลกคอกหนองนาโมเดล
เข้าชม : [48]
25 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (APPLICATION ZOOM CLOUD)
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย บุคลากร กศน.ตำบลแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมและการรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต
เข้าชม : [94]
25 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแก่งหางแมว
วันที่19 มิถุนายน 2563 นางณัฐริยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอแก่งหางแมว เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติคเชื้อไวรัสโ
เข้าชม : [54]
25 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมการประชุมชี้แจงทำความข้าใจเกี่ยวกับการตัดโอนตำแหน่งและอัตราจ้างพนักงานราชการ
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นางณัฐริยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอเก่งหางเมวเข้ร่วมการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การตัดโอนตำแหน่งเละอัตราจ้งพนักงานราชการ เพื่อจัคทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
เข้าชม : [47]
25 / มิ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันที่12 มิถุนายน 2563 นางณัฐชิยา ทองกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางเมว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาตัวเทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักศึกษา ในการเข้า
เข้าชม : [47]
25 / พ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครูอาสาสมัครฯ มอบหน้ากาก face shield ให้กับ รพ.สต.สีพยา
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายประวิทย์ กองสุดใจ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้ นางสาวอารีนันท์ โสภา ครูอาสาสมัครฯ มอบหน้ากาก face shield ให้กับ รพ.สต.สีพยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : [70]
18 / เม.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหน้ากากอนามัยให้หน่วยงานราชการ
กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหน้ากากอนามัยให้หน่วยงานราชการ
เข้าชม : [78]
18 / เม.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร
เข้าชม : [75]
18 / เม.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว
เข้าชม : [71]
18 / เม.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขามร่วมกิจกรรม 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร
ร่วมกิจกรรม 90 วัน \\\\\\\"ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร\\\\\\\"
เข้าชม : [68]
26 / มี.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม มอบนายกเหล่ากาชาด และนายอำเภอมะขาม
กศน.อำเภอมะขาม มอบนายกเหล่ากาชาด และนายอำเภอมะขาม
เข้าชม : [69]
11 / มี.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
กศน.อำเภอขลุง ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่
เข้าชม : [83]
11 / มี.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอนายอาม ร่วมกับ เทศบาลตำบลช้างข้าม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กศน.อำเภอนายอาม ร่วมกับ เทศบาลตำบลช้างข้าม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เข้าชม : [83]
11 / มี.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอสอยดาวประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ครั้งที่ 2/63
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมเสวนาสภากาแฟอำเภอสอยดาวประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ครั้งที่ 2/63
เข้าชม : [74]
11 / มี.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ อบต.หนองชิ่มให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา (COVID-19) และสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ร่วมกับ อบต.หนองชิ่มให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรนา (COVID-19)และสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
เข้าชม : [90]
5 / ก.พ. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว โครงการกีฬา กศน.อำเภอแก่งหางแมว สานสัมพันธ์ TO BE NUMBER ONE ต้านยาเสพติด ปี 2563
วันที่ 30 มกราคม 2563 กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการกีฬา กศน.อำเภอแก่งหางแมว สานสัมพันธ์ To be number one โดยมีนายสามารถ อินทปัญญา ปลัดอาวุโสอำเภอแก่งหางแมว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว
เข้าชม : [96]
5 / ก.พ. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมวเข้าร่วมอบรมโครงการขยายผลแนวทางการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
วันที่ 29 มกราคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมอบรมโครงการขยายผล แนวทางการปฏิบัติการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ณ หอประชุมบุษราคัม สำนักงานกศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [80]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์