ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

3 / มี.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง ดำเนินการจัดโครงการฝึกทักษะอาชีพ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ การทำผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมจาดวัสดุธรรมชาติ หลักสูตร ๕๕ ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (วันจันทร์-วันศุกร์) ณ กศน.ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นางวัชรินทร์ สิทธิพร ผอ.กศน.อำเภอขลุง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอขุลง ดำเนินการจัดโครงการฝึกทักษะ(อาชีพ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ) การทำผ้ามัดย้อมและผลิตภัณฑ์จากผ้ามัด
เข้าชม : [5]
3 / มี.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแก่งหางแมว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ กศน.อำเภอแก่งหางแมว นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [8]
3 / มี.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เพื่อการศึกษา
ะหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2564 นางวัชรินทร์ สิทธิพร ผอ.กศน.อำเภอขลุง มอบหมายให้ น.ส.นภาภรณ์ เถื่อนคำแสน ครูผู้ช่วย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาบุคลากรผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เพื่อการศึกษา ณ ห้องจันทร์สุดา โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัด
เข้าชม : [4]
3 / มี.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอสังขะ
วันที่ 2 มีนาคม 2564 นางพรกุมภา กษมากรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กศน.อำเภอมะขาม พร้อมทั้งบุคลากร กศน.อำเภอมะขาม ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
เข้าชม : [7]
10 / ก.พ. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลทุกตำบล แนะนำให้นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองจันทบุรีทุกคน ดาวโหลดแอพิเคชั่น หมอชนะและไทยชนะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลทุกตำบล แนะนำให้นักศึกษา กศน. อำเภอเมืองจันทบุรีทุกคน ดาวโหลดแอพิเคชั่น หมอชนะและไทยชนะ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เข้าชม : [25]
10 / ก.พ. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรม \"ศ.ค.ศ ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้อง ปีที่ ๒\"
กศน.อำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมกิจกรรม \"ศ.ค.ศ ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้อง ปีที่ ๒\"
เข้าชม : [19]
10 / ก.พ. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดจันทบุรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2564
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการระดับจังหวัดจันทบุรีเพื่อพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2564
เข้าชม : [19]
10 / ก.พ. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว นิเทศการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลทับช้าง
กศน.อำเภอสอยดาว นิเทศการจัดกิจกรรม กศน.ตำบลทับช้าง
เข้าชม : [21]
11 / ม.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
นางสาวอนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี มอบหมายครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ในช่วงวันที่ ๕-๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ รูปแบบ Google Classroom, Video Call, Line, Facebook
เข้าชม : [49]
11 / ม.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง จัดทำคลิปวิดีโอการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัย
นางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการขลุง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอขลุง จัดทำสื่อสารเรียนการสอนคลิปวิดีโอการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและสายคล้องหน้ากากอนามัยเพื่อปรับกลวิธีให้เข้ากับสถานการณ์การเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เข้าชม : [40]
11 / ม.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ร่วมสวัสดีปีใหม่กับประธานกรรมการสถานศึกษา
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมสวัสดีปีใหม่และรับพรจากนายพูลศักดิ์ ศรีใย ประธานกรรมการสถานศึกษา
เข้าชม : [34]
11 / ม.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.โป่งน้ำร้อน สร้างสัมพันธ์เครือข่าย
นายพนา บรรจงปรุ ผู้อำนวย กศน. อำเภอโป่งน้ำร้อน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมลงพื้นที่นำกระเช้าของขวัญไปมอบให้กับเครือข่าย เนื่องในวันปีใหม่ 2564
เข้าชม : [37]
4 / ม.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง มอบของที่ระลึกแด่บุคลากร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
วันจันทร์ที 4 มกราคม 2564 กศน.อำเภอขลุง โดยนางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง มอบของที่ระลึกแด่บุคลากร กศน.อำเภอ ขลุง เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
เข้าชม : [40]
4 / ม.ค. / 2564 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom application
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ประชุมออนไลน์ ผ่าน zoom application
เข้าชม : [26]
1 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขลุง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง พร้อมด้วยนางสาวปัทมา กะจะวงษ์ ครู กศน.ตำบลวันยาว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอขลุง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหากิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัน
เข้าชม : [67]
1 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอขลุง ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
นางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง พร้อมด้วยบุคลากร ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอขลุง และมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ คน ณ หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [51]
1 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอแหลมสิงห์
นางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมประชุมปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [47]
1 / ธ.ค. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน
กศน.อำเภอแหลมสิงห์ ประชุมวางแผนการดำเนินงาน โดยมีการชี้แจงสาระสำคัญจากการประชุมของ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [47]
9 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖
กศน.อำเภอสอยดาว ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๖
เข้าชม : [65]
9 / พ.ย. / 2563 : ประชาสัมพันธ์
ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [76]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/19 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์