[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ : ทั้งหมด
  

15 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และรายงานผลการดำเนิ
เข้าชม : [8]
14 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
งานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมขบวนแห่ งานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
เข้าชม : [25]
11 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และกศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2562 กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และกศน.อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ คลองหินบีช รีสอร์ท อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
เข้าชม : [8]
11 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว ส่งบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [9]
10 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [8]
5 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [16]
5 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว
กศน.อำเภอสอยดาว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสอยดาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
เข้าชม : [22]
1 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการศึกษาและการปฐมนิเทศนักศึกษา
เข้าชม : [27]
1 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอท่าใหม่
กศน.อำเภอท่าใหม่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอท่าใหม่
เข้าชม : [24]
1 / พ.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอมะขาม
กศน.อำเภอมะขาม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอมะขาม
เข้าชม : [18]
16 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ออกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ ครูผู้รับผิดชอบ ตำบลสามพี่น้อง และตำบลเขาวงกต ออกประชาสัมพันธ์รับสมัคร นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
เข้าชม : [26]
16 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมวเข้าร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีวางพวงมาลา พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และส
เข้าชม : [27]
16 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมอำเภอแก่งหางแมว
เข้าชม : [20]
16 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแก่งหางแมว ดำเนินการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผุ้ช่วย นิเทศสนามสอบซ่อม กศน.ตำบลแก่งหางแมว
เข้าชม : [21]
10 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเรียนรู้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
เข้าชม : [28]
10 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจำกัด ด้วย Google classroom
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจำกัด ด้วย Google classroom
เข้าชม : [33]
10 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว จัดการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
กศน.อำเภอสอยดาว จัดการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒
เข้าชม : [31]
2 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะขาม ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ตุลาคม 2562
กศน.อำเภอมะขาม ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ตุลาคม 2562
เข้าชม : [53]
2 / ต.ค. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฎ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2562
นายใชยพจ ถะเกิงสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้มอบหมายให้นางสาวเทริกา โฉมนิล ครู กศน.ตำบลพลวง เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนตุลาคม 2562 พร้อมกับประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ
เข้าชม : [38]
18 / ก.ย. / 2562 : ประชาสัมพันธ์
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมสัมมนาการดำเนินงานการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0
วันที่ 17-18 กันยายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และ นางสาวจุฑารัตน์ โสภะบุญ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมสัมมนาการดำเนินงานการพัฒนาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 และกิจกรรมร้อย
เข้าชม : [42]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์