Download : ทั้งหมด
  

18 / พ.ย. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับร่าง)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับร่าง)
เข้าชม : [33]
9 / พ.ย. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
แนวทางการดำเนินงานอาสาสมัคร กศน. (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)
เข้าชม : [56]
4 / พ.ย. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม 2564
ผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม 2564 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [63]
4 / พ.ย. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2564
ผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2564 กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [64]
4 / พ.ย. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2563
รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 2563
เข้าชม : [60]
28 / ต.ค. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
การเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เข้าชม : [62]
15 / ต.ค. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2564 สังกัด สำนักงาน กศน.
มาตรฐาน กศน.ตำบล ปี 2564 สังกัด สำนักงาน กศน.
เข้าชม : [55]
16 / ส.ค. / 2564 : คู่มือ
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด
คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาอาชีพเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด (Career & Enterpreneurship Center, Ministry of Education : MOE CEC)
เข้าชม : [192]
2 / ก.ค. / 2564 : คู่มือ
คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 3
ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี
เข้าชม : [131]
7 / เม.ย. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
เข้าชม : [228]
22 / ก.พ. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
กศน. นโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กศน. นโยบายและจุดเน้น การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เข้าชม : [299]
6 / ม.ค. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
เข้าชม : [299]
6 / ม.ค. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับผู้สอน
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับผู้สอน
เข้าชม : [297]
4 / ม.ค. / 2564 : เอกสาร/งาน กศน.
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
สู้โควิด-19 ไปด้วยกัน คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
เข้าชม : [262]
23 / ธ.ค. / 2563 : คู่มือ
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
เข้าชม : [206]
26 / พ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
เข้าชม : [236]
26 / พ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เข้าชม : [249]
26 / พ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เข้าชม : [221]
26 / พ.ย. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้. ทางวิชาชีพ (PLC)
แนวทางการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้. ทางวิชาชีพ (PLC)
เข้าชม : [162]
19 / ต.ค. / 2563 : เอกสาร/งาน กศน.
12 mission for 6 Month
12 mission for 6 Month
เข้าชม : [318]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์