[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย : ทั้งหมด
  

4 / ธ.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 256
เข้าชม : [7]
28 / พ.ย. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก
เข้าชม : [7]
25 / พ.ย. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมวจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลสามพี่น้อง”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมวจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลสามพี่น้อง”ณ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
เข้าชม : [6]
24 / ต.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลสามพี่น้อง “กิจกรรม สาธิตการทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ”
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัด“กิจกรรม สาธิตการทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ” ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว O
เข้าชม : [33]
11 / ต.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดตั้งโต๊ะหมู่ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดตั้งโต๊ะหมู่ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
เข้าชม : [29]
7 / ส.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน”ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวั
เข้าชม : [67]
3 / ส.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อน
เข้าชม : [67]
3 / ส.ค. / 2561 : บรรณารักษ์สัญจร
โครงการบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 8
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “บรรณารักษ์สัญจร ประจำปี 2561” ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็
เข้าชม : [60]
23 / ก.ค. / 2561 : พัฒนาบุคลากร
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1
เข้าชม : [73]
23 / ก.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ทำการ์ดดอกไม้ ให้กับเด็กเล็ก ณ ศูน
เข้าชม : [37]
16 / ก.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลแก่งหางแมว
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ทำการ์ดดอกไม้ และเล่านิทานเสริมทัก
เข้าชม : [41]
13 / ก.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลแก่งหางแมว
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ประดิษฐ์ตัวหนอนบนใบไม้ และเล่
เข้าชม : [51]
9 / ก.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนว
เข้าชม : [39]
6 / ก.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
วันสุนทรภู่ และ สืบสานงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี2561
วันสุนทรภู่ และ สืบสานงานสัปดาห์ห้องสมุด ปี 2561
เข้าชม : [47]
6 / ก.ค. / 2561 : บรรณารักษ์สัญจร
บรรณารักษ์สัญจร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ บรรณารักษ์สัญจร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 7
เข้าชม : [116]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์