[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย : ทั้งหมด
  

1 / มี.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน”
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน” โดยมี นายศรีชัย พรประชาธร
เข้าชม : [33]
1 / ก.พ. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมการประดิษฐ์โมบายรังผึ้ง และ ถุงกระดาษความรู้”
วันที่ 25 ,27 มกราคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมการประดิษฐ์โมบายรังผึ้ง และ ถุงกระดาษความรู้” ในโครงการส่งเสริมก
เข้าชม : [40]
1 / ก.พ. / 2562 : บรรณารักษ์สัญจร
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 23 มกราคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุ
เข้าชม : [49]
1 / ก.พ. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิตสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เป็นการฝึกสมาธิในการระบายสี เพื่อทำโมบายนก
วันที่ 22 มกราคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่องนำผลงานเข้าร่วมพิจาณา จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิตสำ
เข้าชม : [44]
1 / ก.พ. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ฝึกทักษะการระบายสีเพื่อทำการ์ดผลไม้ 2 มิติ
วันที่ 15 มกราคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อน
เข้าชม : [35]
29 / ม.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 3 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 3 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
เข้าชม : [25]
29 / ม.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย พื้นที่ตำบลตะเคียนทอง
ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย พื้นที่ตำบลตะเคียนทอง
เข้าชม : [36]
29 / ม.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เข้าชม : [16]
8 / ม.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมพัดความรู้ และถุงกระดาษความรู้” ในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรำลึกและงานกาชาดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และ คณะ ครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมพัดความรู้ และถุงกระดาษความรู้” ในงานว
เข้าชม : [38]
8 / ม.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” การประดิษฐ์หมวกแฟนซี ปีใหม่
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อ
เข้าชม : [34]
4 / ธ.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 256
เข้าชม : [65]
28 / พ.ย. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก
เข้าชม : [86]
25 / พ.ย. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมวจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลสามพี่น้อง”
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมวจัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลสามพี่น้อง”ณ โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
เข้าชม : [91]
24 / ต.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตำบลสามพี่น้อง “กิจกรรม สาธิตการทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ”
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัด“กิจกรรม สาธิตการทำกระทงจากวัสดุจากธรรมชาติ” ในโครงการชุมชนท่องเที่ยว O
เข้าชม : [84]
11 / ต.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดตั้งโต๊ะหมู่ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดตั้งโต๊ะหมู่ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชการที่ ๙ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จังหวัด
เข้าชม : [66]
7 / ส.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน”ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวั
เข้าชม : [98]
3 / ส.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อน
เข้าชม : [97]
3 / ส.ค. / 2561 : บรรณารักษ์สัญจร
โครงการบรรณารักษ์สัญจร ครั้งที่ 8
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “บรรณารักษ์สัญจร ประจำปี 2561” ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็
เข้าชม : [88]
23 / ก.ค. / 2561 : พัฒนาบุคลากร
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนในภาคตะวันออก ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1
เข้าชม : [98]
23 / ก.ค. / 2561 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ทำการ์ดดอกไม้ ให้กับเด็กเล็ก ณ ศูน
เข้าชม : [60]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์