[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย : ทั้งหมด
  

12 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอนายายอามจัดโครงการหนังสือดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอนายายอามจัดโครงการหนังสือดีเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ โรงพยาบาลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [14]
12 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอนายายอามจัดโครงการหนังสือดีเคลื่อนสู่ชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอนายายอามจัดโครงการหนังสือดีเคลื่อนสู่ชุมชน ณ ที่ว่าการอำเภอนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [12]
12 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอนายายอามจัดกิจกรรมอ่านเสริมสร้างจินตนาการ ณ กศน.ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอนายายอามจัดกิจกรรมอ่านเสริมสร้างจินตนาการ ณ กศน.ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [11]
6 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอสอยดาวจัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาแอก ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอสอยดาวจัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองตาแอก ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [17]
6 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายในงานเปิดบ้านจันทน์กะพ้อ ณ โรงเรียนคลองพลูวิทยา อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภายในงานเปิดบ้านจันทน์กะพ้อ ณ โรงเรียนคลองพลูวิทยา อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [15]
6 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอมะขาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอมะขาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [13]
5 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลเขาวงกต
วันที่ 23 มกราคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลเขาวงกต โดยจัดโครงการฝึกทักษะอาชีพการพับเหรียญโปรยทาน (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)
เข้าชม : [14]
3 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอสอยดาว จัดกิจกรรมอ่านปันสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอสอยดาว จัดกิจกรรมอ่านปันสุข ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๖ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [8]
3 / ก.พ. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขนาน
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งขนาน
เข้าชม : [6]
29 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนส้ม
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนส้ม
เข้าชม : [10]
29 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์สมบูรณ์
เข้าชม : [9]
24 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งเบญจา ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [9]
23 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเขาคิชกูฏนำหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
กศน.อำเภอเขาคิชกูฏนำหนังสือหมุนเวียนให้กับบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่ อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
เข้าชม : [10]
23 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเขาคิชกูฏจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลจันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
กศน.อำเภอเขาคิชกูฏจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลจันทเขลม อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
เข้าชม : [11]
23 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการอ่านปันสุขในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการอ่านปันสุขในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [7]
23 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ตำบลทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
กศน.อำเภอสอยดาว จัดโครงการมหัศจรรย์โลกใบเล็กกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ตำบลทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
เข้าชม : [7]
17 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม ร่วมกับ กศน.อำเภอนายายอามจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในพื้นที่อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๐ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม กศน.อำเภอนายายอาม และ กศน.ตำบลในพื้นที่อำเภอนายายอาม นำโดยนายนพดล วิวิธจินดา ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอนายายอาม และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในพื้นที่อำเภอนา
เข้าชม : [12]
17 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง
วันที่ 11 มกราคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ และนางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563” ร่วมกับ องค์การบริหา
เข้าชม : [10]
17 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563” ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563” ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ร่วมกับ โรงเรียนบ้านช่องกะพัด มีกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับเด็ก และเยาวชน ดังนี้ 1.ระบายสีหมากแฟนซี 2.บิงโกความรู้ เรื่องอุปกรณ์กีฬ
เข้าชม : [9]
17 / ม.ค. / 2563 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชน จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลแสลงจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ กศน.ตำบลแสลง นำโดย นางอนงค์นารถ เหลี่ยมฤดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี บรรณารักษ์ และคณะครูร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีการ
เข้าชม : [15]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์