[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เมืองจันท์เมืองนักอ่าน/การศึกษาตามอัธยาศัย : ทั้งหมด
  

10 / พ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัด“กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การทำกระทงกระดาษ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ น.ส.ปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ และนายศิริวัชร ภิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบล จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” เพื่อ
เข้าชม : [2]
10 / พ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กศน.รักการอ่าน”
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กศน.รักการอ่าน” ร่วมกับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ก้
เข้าชม : [4]
10 / พ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ “ประเพณีลอยกระทง”
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดนิทรรศการ ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “ประเพณีวันลอยกระทง” เพื่อเพิ่มอัตราการอ่าน ณ ห้องสมุ
เข้าชม : [4]
6 / พ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.ตำบลรำพัน ร่วมกับ กศน.ตำบลยายร้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.ตำบลรำพัน ร่วมกับ กศน.ตำบลยายร้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เข้าชม : [11]
5 / พ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอมะขาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอมะขาม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เข้าชม : [15]
18 / ก.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม “สาธิตการทำโดนัทจิ๋ว (โดนัทเค้ก)-สู่อาชีพ”
วันที่ 3 กันยายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ กิจกรรม “สาธิตการทำโดนัทจิ๋ว (โดนัทเค้ก)-สู่อาชีพ” เพื่อเป็นการให้ความรู้ สู่อา
เข้าชม : [52]
2 / ส.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ตำบลขุนซ่อง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหาง มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลขุนซ่อง ม
เข้าชม : [82]
25 / ก.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” กิจกรรม“พัฒนาทักษะการเรียนรู้ การแต่งประโยค จากการ์ดป๊อปอัพ” โดยมี นายมานัส ตู้แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย พานักเรียนมาเข้าร่วมก
เข้าชม : [69]
1 / ก.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว ร่วมกับ กศน.ตำบลเขาวงกต จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุ ตำบลเขาวงกต
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายศิริวัชร ภิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และน.ส.ปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย แจกแผ่นพับความรู้และสาธิตกา
เข้าชม : [96]
1 / ก.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “รำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์”
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “รำลึกสุนทรภู่ ครูกวีศรีรัตนโกสินทร์” กิจกรรม“พัฒนาทักษะการเรียนรู้ รูบิค สุน
เข้าชม : [104]
20 / มิ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
บรรณารักษ์ รับบริจาคหนังสือจากนางภาวิณี เกษศิริ ตามโครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2562
บรรณารักษ์ รับบริจาคหนังสือจากนางภาวิณี เกษศิริ ตามโครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2562
เข้าชม : [106]
20 / มิ.ย. / 2562 : พัฒนาบุคลากร
บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ อบรมเสริมทักษะ องค์ความรู้ประเด็นสุขภาวะ ในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ
บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ อบรมเสริมทักษะ องค์ความรู้ประเด็นสุขภาวะ ในโครงการพัฒนาศักยภาพพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาวะ
เข้าชม : [50]
20 / มิ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน. อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย พื้นที่ตำบลพลวง
บรรณารักษ์ และ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย พื้นที่ตำบลพลวง
เข้าชม : [43]
20 / มิ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย พื้นที่ตำบลจันทเขลม
บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย พื้นที่ตำบลจันทเขลม
เข้าชม : [43]
20 / มิ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย พื้นที่ตำบลคลองพลู
บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย พื้นที่ตำบลคลองพลู
เข้าชม : [28]
20 / มิ.ย. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย
บรรณารักษ์ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย
เข้าชม : [35]
28 / พ.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
หัองสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน” ตำบลเขาวงกต
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนายศิริวัชร ภิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็ก
เข้าชม : [51]
1 / มี.ค. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน”
วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน” โดยมี นายศรีชัย พรประชาธร
เข้าชม : [93]
1 / ก.พ. / 2562 : ส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมการประดิษฐ์โมบายรังผึ้ง และ ถุงกระดาษความรู้”
วันที่ 25 ,27 มกราคม 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมการประดิษฐ์โมบายรังผึ้ง และ ถุงกระดาษความรู้” ในโครงการส่งเสริมก
เข้าชม : [114]
1 / ก.พ. / 2562 : บรรณารักษ์สัญจร
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 23 มกราคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกเมืองต้นแบบวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี นายประวิตร ทับเที่ยง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุ
เข้าชม : [109]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์