[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล : ทั้งหมด
  

7 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกับ กศน.ตำบลปะตง จัดกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ การจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกับ กศน.ตำบลปะตงจัดกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ การจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
เข้าชม : [15]
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 15 มกราคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา จัดกิจกกรมส่งเสริมการอ่าน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างบัตรคำขยะ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา
เข้าชม : [32]
25 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เข้าชม : [75]
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู และนักศึกษา กศน.ตำบลพวาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 11 พฤสจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมาบให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปถวายวัดเนินจำปา ณ กศน.ตำบลพวา
เข้าชม : [69]
14 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
11 พฤศจิกายน 2562 กศน.ตำบลพลับพลา ร่วมงานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
เข้าชม : [80]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทับช้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง
กศน.ตำบลทับช้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง
เข้าชม : [59]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังโตนด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
กศน.ตำบลวังโตนด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
เข้าชม : [41]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนายายอาม ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา
กศน.ตำบลนายายอาม ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา
เข้าชม : [28]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำบลปะตง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทำข้าวยำ
ตำบลปะตง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทำข้าวยำ
เข้าชม : [26]
11 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปะตง ร่วมต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ
กศน.ตำบลปะตง ร่วมต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ
เข้าชม : [71]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทพนิมิต ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ เข้าอาคารเรียนหลังใหม่
กศน.ตำบลเทพนิมิต ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ เข้าอาคารเรียนหลังใหม่
เข้าชม : [55]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เข้าชม : [55]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทับช้างร่วมประชุมหมูบ้านบ้านใหม่ชัยมงคล
กศน.ตำบลทับช้าง ร่วมประชุมหมูบ้านบ้านใหม่ชัยมงคล
เข้าชม : [52]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำงอบจากใบจาก
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำงอบจากใบจาก
เข้าชม : [108]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะตอน จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำไส้กรอกอีสาน
กศน.ตำบลสะตอน จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำไส้กรอกอีสาน
เข้าชม : [94]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชา การทำแชมพูสมุนไพ
กศน.ตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชา การทำแชมพูสมุนไพ
เข้าชม : [121]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตลาด จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การแปรรูปสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กศน.ตำบลตลาด จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การแปรรูปสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เข้าชม : [134]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองพลู จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
กศน.ตำบลคลองพลู จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
เข้าชม : [105]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลอยแหวน จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการต่อเล็บเจลและเพ้นท์เล็บ
กศน.ตำบลพลอยแหวน จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการต่อเล็บเจลและเพ้นท์เล็บ
เข้าชม : [79]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางสระเก้า ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ คัดสรรหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
กศน.ตำบลบางสระเก้า ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ คัดสรรหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
เข้าชม : [73]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์