ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล : ทั้งหมด
  

25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาการทำไข่เค็มดินสอพอง หลักสูตร 10 ชั่วโมง ณ
เข้าชม : [76]
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชาการทำผักดอง หลักสูตร 10 ชั่วโมง ณ
เข้าชม : [53]
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายศิริวัชร พิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกผักสวนครัว \"ผักจิ๋ว
เข้าชม : [46]
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง และนางซ่อนกลิ่น เผยกลาง ครู อาสาสมัครฯ จัดกิจกรรมโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกผักสวนครัว \\\"ผักจิ๋วไ
เข้าชม : [47]
11 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนายายอาม จัดกลุ่มอาชีพการทำหน้ากากผ้า จำนวน 5 ชั่วโมง
กศน.ตำบลนายายอาม จัดกลุ่มอาชีพการทำหน้ากากผ้า จำนวน 5 ชั่วโมง
เข้าชม : [133]
11 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวัดใหม่ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต \\\"โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ป้องกันภัยจากโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
กศน.ตำบลวัดใหม่ จัดกิจกรรมทักษะชีวิต \\\"โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ป้องกันภัยจากโรคอุบัติใหม่ในชุมชน
เข้าชม : [90]
11 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตลาดจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการสร้างเสริมเพิ่มอาชีพให้มีค่าด้วยสินค้าวัสดุชุมชน หลักสูตร การทำกระเป๋าปอกระเจา 30 ชั่วโมง
กศน.ตำบลตลาดจัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น โครงการสร้างเสริมเพิ่มอาชีพให้มีค่าด้วยสินค้าวัสดุชุมชน หลักสูตร การทำกระเป๋าปอกระเจา 30 ชั่วโมง
เข้าชม : [100]
11 / มี.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลซึ้ง จัดโครงการการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตำบลซึ้ง (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร 5 ชั่วโมง
กศน.ตำบลซึ้ง จัดโครงการการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตำบลซึ้ง (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร 5 ชั่วโมง
เข้าชม : [203]
7 / ก.พ. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกับ กศน.ตำบลปะตง จัดกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ การจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
กศน.อำเภอสอยดาว ร่วมกับ กศน.ตำบลปะตงจัดกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ การจักสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
เข้าชม : [88]
17 / ม.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ 15 มกราคม 2563 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ ครู กศน.ตำบลพวา จัดกิจกกรมส่งเสริมการอ่าน เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากตัวอย่างบัตรคำขยะ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพวา
เข้าชม : [107]
25 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
กศน.ตำบลขุนซ่อง เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
เข้าชม : [162]
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู และนักศึกษา กศน.ตำบลพวาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 11 พฤสจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมาบให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปถวายวัดเนินจำปา ณ กศน.ตำบลพวา
เข้าชม : [137]
14 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
11 พฤศจิกายน 2562 กศน.ตำบลพลับพลา ร่วมงานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
เข้าชม : [149]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทับช้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง
กศน.ตำบลทับช้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง
เข้าชม : [167]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังโตนด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
กศน.ตำบลวังโตนด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
เข้าชม : [121]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนายายอาม ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา
กศน.ตำบลนายายอาม ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา
เข้าชม : [98]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำบลปะตง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทำข้าวยำ
ตำบลปะตง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทำข้าวยำ
เข้าชม : [82]
11 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปะตง ร่วมต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ
กศน.ตำบลปะตง ร่วมต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ
เข้าชม : [129]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทพนิมิต ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ เข้าอาคารเรียนหลังใหม่
กศน.ตำบลเทพนิมิต ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ เข้าอาคารเรียนหลังใหม่
เข้าชม : [102]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เข้าชม : [115]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์