ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล : ทั้งหมด
  

3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชา การถักกระเป๋าเอ็นปอกระเจา หลักสูตร 45 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการทำตะกร้าจากหนังพีวีซี (หลักสูตร 45 ชั่วโมง) โดยนางศศิธร ลิ้มตระกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแหลมสิงห์ มอบหมายให้ นางสาวปรี
เข้าชม : [4]
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นางสาวพิมพ์วรรณ อินทรรังษี ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาคิชฌกูฏ มอบหมายให้ นางสาวภาวิณี สีน้อยขาว ครู กศน.ตำบลจันทเขลม จัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ หลักสูตรการเพาะต้น
เข้าชม : [2]
3 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชา การถักกระเป๋าเอ็นปอกระเจา หลักสูตร 45 ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 1-9 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทุบรี จัดกิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชา การถักกระเป๋าเอ็นปอกระเจา หลักสูตร 45 ชั่วโมง ณ ศาลเจ้าพ่อพลิ้ว หมู่ 5 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทุบรี
เข้าชม : [4]
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอท่าใหม่ นิเทศ กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษา กศน.ตำบลรำพัน เกี่ยวกับสถานที่ กศน.ตำบล และมาตรการป้องกัน Covid-19 ตามหลัก D-M-H-T-T
กศน.อำเภอท่าใหม่ นิเทศ กำกับ ติดตามและให้คำปรึกษา กศน.ตำบลรำพัน เกี่ยวกับสถานที่ กศน.ตำบล และมาตรการป้องกัน Covid-19 ตามหลัก D-M-H-T-T
เข้าชม : [19]
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการทำตะกร้าจากเสื่อกก (ออนไลน์และออฟไลน์)
กศน.ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาการทำตะกร้าจากเสื่อกก (ออนไลน์และออฟไลน์) ณ ห้องเรียนออนไลน์ กศน.ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [24]
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลล้างมือแอลกออฮอล์
กศน.ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการทำสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลล้างมือแอลกออฮอล์ โดยการเรียนรู้แบบออนไลน์ ออฟไลน์ จำนวน 10 ชั่วโมง
เข้าชม : [21]
10 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตกพรม เข้าร่วมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา ม.4 บ้านสีเสียด ม.10 บ้านบ่อกลาง ม.11 บ้านชากราว ต.ตกพรม อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี
กศน.ตำบลตกพรม เข้าร่วมประชาคมทบทวนแผนพัฒนา ม.4 บ้านสีเสียด ม.10 บ้านบ่อกลาง ม.11 บ้านชากราว ต.ตกพรม อ.ขลุง จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [15]
11 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองขุด ร่วมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
นางสาวบุณยรัตน์นันท์ อารีรอบ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าใหม่ มอบหมายให้นางสาวพัชรา สังข์วัฒนะ ครู กศน.ตำบลคลองขุด ร่วมแจกน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด ให้กับชาวบ้านหมู่ 2 ตำบลคลองขุด ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้าน
เข้าชม : [31]
11 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตรอกนอง จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาตำบลตรอกนอง ผ่าน Group line ของ กศน.ตำบล
นางวัชรินทร์ สิทธิพร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอขลุง มอบหมายนางสาวภัทรา ฉวนฉิน ครู กศน.ตำบลตรอกนอง จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาตำบลตรอกนอง ผ่าน Group line ของ กศน.ตำบล โดยมีประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการปิดเรียนสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวก
เข้าชม : [27]
11 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษาผ่าน Group Line
นางณัฐธิยา ทองเกิด ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้นางสาวญาณี ขำสุวรรณ ครู กศน.ตำบลสามพี่น้อง จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้กับนักศึกษา ผ่าน Group Line ของกศน.ตำบล, Facebook และให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน สื่อ Youtube
เข้าชม : [33]
11 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปะตง การเรียนการสอนขั้นพื้นฐานรูปแบบออนไลน์
นางสาวสุวรรณี กอพิทักษ์กุล ผู้อำนวย กศน.อำเภอสอยดาว มอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี สมมุ่ง ครู กศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน (สอนเสริม) นักศึกษา กศน.ตำบลปะตง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Group Line
เข้าชม : [27]
8 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทุ่งเบญจา จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักในตะกร้าแบบออนไลน์
กศน.ตำบลทุ่งเบญจา จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักในตะกร้าแบบออนไลน์
เข้าชม : [31]
8 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จัดโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตำบลตรอกนอง
กศน.ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จัดโครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ตำบลตรอกนอง มีการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ยาที่ถูกต้อง อย่างสมเหตุผล การเก็บรักษายาที่ถูกวิธี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ณ รพ.สต.ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจัน
เข้าชม : [49]
8 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจการแปรรูปกระวาน (การทำใส้อั่ว) โดย กศน.ตำบลทับช้าง
นิเทศการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มสนใจการแปรรูปกระวาน (การทำใส้อั่ว) โดย กศน.ตำบลทับช้าง
เข้าชม : [46]
5 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
กศน.ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
เข้าชม : [40]
5 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กศน.ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนา กศน.ตำบลสะตอน
เข้าชม : [37]
12 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ่อ สำรวจความต้องการด้านอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบ่อ และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563
กศน.ตำบลบ่อ สำรวจความต้องการด้านอาชีพให้กับประชาชนในตำบลบ่อ และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563
เข้าชม : [59]
12 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกพรม สำรวจความต้องการด้านอาชีพให้กับประชาชนในตำบลตกพรม และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563
กศน.ตำบลกพรม สำรวจความต้องการด้านอาชีพให้กับประชาชนในตำบลตกพรม และประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563
เข้าชม : [53]
6 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลวง เข้าร่วมปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)
กศน.ตำบลพลวง เข้าร่วมปฏิบัติการประจำตำบล เพื่อขับเคลื่อนทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) และการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบของผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
เข้าชม : [51]
6 / พ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังสรรพรส เข้าร่วมประชุมประจำเดือน บ้านตำลึงทอง หมู่ 6 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และสำรวจความต้องการด้านอาชีพของประชาชนในพื้นที่
กศน.ตำบลวังสรรพรส เข้าร่วมประชุมประจำเดือน บ้านตำลึงทอง หมู่ 6 ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และสำรวจความต้องการด้านอาชีพของประชาชนในพื้นที่
เข้าชม : [60]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์