[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.ตำบล : ทั้งหมด
  

15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู และนักศึกษา กศน.ตำบลพวาจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 11 พฤสจิกายน 2562 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมาบให้ นางสาวดารณี พุทธชาติ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อนำไปถวายวัดเนินจำปา ณ กศน.ตำบลพวา
เข้าชม : [4]
14 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
11 พฤศจิกายน 2562 กศน.ตำบลพลับพลา ร่วมงานลอยกระทง 100 ปี น่านนที วิถีจันท์
เข้าชม : [23]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทับช้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง
กศน.ตำบลทับช้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันลอยกระทง
เข้าชม : [8]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังโตนด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
กศน.ตำบลวังโตนด ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอนายายอาม จัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน
เข้าชม : [9]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลนายายอาม ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา
กศน.ตำบลนายายอาม ได้ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษา
เข้าชม : [7]
11 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตำบลปะตง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทำข้าวยำ
ตำบลปะตง จัดกลุ่มอาชีพระยะสั้น การทำข้าวยำ
เข้าชม : [10]
11 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปะตง ร่วมต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ
กศน.ตำบลปะตง ร่วมต้อรับคณะกรรมการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ
เข้าชม : [50]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเทพนิมิต ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ เข้าอาคารเรียนหลังใหม่
กศน.ตำบลเทพนิมิต ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ เข้าอาคารเรียนหลังใหม่
เข้าชม : [32]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
กศน.ตำบลวัดใหม่ โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
เข้าชม : [30]
10 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลทับช้างร่วมประชุมหมูบ้านบ้านใหม่ชัยมงคล
กศน.ตำบลทับช้าง ร่วมประชุมหมูบ้านบ้านใหม่ชัยมงคล
เข้าชม : [31]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำงอบจากใบจาก
กศน.ตำบลจันทเขลม จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้การทำงอบจากใบจาก
เข้าชม : [80]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสะตอน จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำไส้กรอกอีสาน
กศน.ตำบลสะตอน จัดกิจกรรมโครงการฝึกทักษะอาชีพการทำไส้กรอกอีสาน
เข้าชม : [64]
17 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชา การทำแชมพูสมุนไพ
กศน.ตำบลบางสระเก้า จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิชา การทำแชมพูสมุนไพ
เข้าชม : [84]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลตลาด จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การแปรรูปสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กศน.ตำบลตลาด จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การแปรรูปสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
เข้าชม : [98]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลคลองพลู จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
กศน.ตำบลคลองพลู จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง วิชาการทำไม้กวาดดอกหญ้า
เข้าชม : [71]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลพลอยแหวน จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการต่อเล็บเจลและเพ้นท์เล็บ
กศน.ตำบลพลอยแหวน จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการต่อเล็บเจลและเพ้นท์เล็บ
เข้าชม : [54]
23 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบางสระเก้า ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ คัดสรรหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
กศน.ตำบลบางสระเก้า ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการ คัดสรรหมู่บ้านเศษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข”
เข้าชม : [49]
28 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาวงกต จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อฝึกทักษะการระบายสีเพื่อทำการ์ดผลไม้ 2 มิติ และเล่านิทานเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านและการเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายศิริวัชร ภิบาลชนม์ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางสาวปริศนา จึงอิทธิประเสริฐ บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดโครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ “กิจกรรมมีชีวิต สำหรับเด็กเล็ก
เข้าชม : [99]
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง (กลุ่มสนใจ) วิชาการทำอาหาร-ขนม (ขนมลิ้นจี่)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นางณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อม คณะครู กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ตำบลขุนซ่อง และได้มอบหมายให้ นางขวัญตา ทองเกียว ครู กศน.ตำบลขุนซ่อง จัดโครงการจัดการศึกษา เพื่อพ
เข้าชม : [212]
29 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลเขาวงกต ออกสำรวจและติดตามเด็กที่อยู่ในวัยเรียน
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ผอ.ณัฐธิยา ทองเกิด ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว มอบหมายให้ นายอนุชา สิงหชาติ ครู กศน.ตำบลเขาวงกต และนางสาวเรณู ทองรัตนะ ครู กศน.ตำบลแก่งหางแมว ออกสำรวจและรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษานักเรียน ในสถานศึกษา ปีการศึกษ
เข้าชม : [185]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์