ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
19 / ก.พ. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [105]
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
เข้าชม : [61]
27 / ม.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อบุคคล (คนพิการ) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อบุคคล (คนพิการ) ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [86]
25 / ม.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อบุคคล (คนพิการ) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีการสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อบุคคล (คนพิการ) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป โดยวิธีการสัมภาษณ์และการสอบปฏิบัติ
เข้าชม : [75]
18 / ม.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [108]
12 / ม.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2563
เข้าชม : [40]
11 / ม.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป.
เข้าชม : [78]
10 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
เข้าชม : [84]
27 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [112]
26 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [521]
18 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [497]
12 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [472]
12 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2563
เข้าชม : [62]
11 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [87]
11 / พ.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เข้าชม : [87]
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 4 อัตรา
เข้าชม : [1036]
28 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [128]
19 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรีเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
เข้าชม : [89]
14 / ต.ค. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
เข้าชม : [72]
10 / ก.ย. / 2563 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
เข้าชม : [93]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์