[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
15 / พ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2562
เข้าชม : [7]
8 / พ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [31]
8 / ต.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562
เข้าชม : [85]
9 / ก.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2562
เข้าชม : [107]
15 / ส.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
เข้าชม : [118]
23 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2562
เข้าชม : [139]
22 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [263]
11 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [301]
11 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
เข้าชม : [66]
2 / ก.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [300]
13 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [1211]
6 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
เข้าชม : [115]
27 / พ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าชม : [266]
23 / พ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [325]
14 / พ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
เข้าชม : [122]
10 / พ.ค. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าชม : [277]
26 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562
เข้าชม : [177]
26 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
เข้าชม : [205]
24 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [221]
19 / เม.ย. / 2562 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เข้าชม : [533]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์