ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  
17 / พ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชื่อผลงาน การพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ชื่อผลงาน การพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการ เพื่อเสนอผู้บริหาร ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [52]
17 / พ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อ ผลงานข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำเนินตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายชื่อ ผลงานข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำเนินตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [40]
17 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะแนวความคิดวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เข้าชม : [36]
8 / พ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [41]
26 / ต.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [78]
11 / ต.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
เข้าชม : [73]
20 / ก.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [109]
6 / ก.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [100]
9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม2564
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม2564
เข้าชม : [115]
22 / ก.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม และ ๕ ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม และ ๕ ดี พรีเมี่ยม พลัส ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มเบญจบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เข้าชม : [159]
5 / ก.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เข้าชม : [129]
9 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่องประกาศผลการประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [154]
9 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [91]
8 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
เข้าชม : [95]
8 / พ.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
E-Book คู่มือวัคซีน Covid ฉบับประชาชน
E-Book คู่มือวัคซีน Covid ฉบับประชาชน
เข้าชม : [119]
6 / พ.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2564
เข้าชม : [88]
7 / เม.ย. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564
เข้าชม : [150]
8 / มี.ค. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม : [140]
19 / ก.พ. / 2564 : ข่าวเด่น
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
เข้าชม : [266]
1 / ก.พ. / 2564 : ข่าวเด่น
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563
เข้าชม : [163]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี
46 หมู่ 6 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  ตำบลพลับพลา  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  โทรศัพท์ 039-418-165 โทรสาร  039-418-167
E-Mail :
chan.nfe@gmail.com
Powered by MAXSITE   Modify by   นิกร เกษโกมล Update html5 by เชี่ยวชาญ ปัจจุสานท์