ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

     ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ได้นำยุทธศาตร์และจุดเน้นการดำเนิน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. เพื่อให้เกิดการนำยุทธศาสตร์และจุดเน้น การดำเนินงานไปสุ่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมราชศุภมิตร ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีเข้าชม : 37


ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562