พุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

     โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. และสรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ไปสู่การขยายผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าชม : 16


ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562