พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

     ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563  ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำเดือน มกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563   

เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเข้าชม : 22


ลงประกาศเมื่อ : ศุกร์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2563