เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


วันที่  12-16  พฤศจิกายน  2561   นางณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย

ครู กศน.ตำบล ทั้ง 5 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ณ  โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยองเข้าชม : 48


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 18 ชม. 12 / มี.ค. / 2562
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 1 / มี.ค. / 2562
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 1 / มี.ค. / 2562
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้ารับฟังการบรรยาย “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 1 / มี.ค. / 2562
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี 1 / มี.ค. / 2562