เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ
หมวดหมู่ : ประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จันทร์ ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


วันที่  12-16  พฤศจิกายน  2561   นางณัฐธิยา  ทองเกิด  ผอ.กศน.อำเภอแก่งหางแมว พร้อมด้วย

ครู กศน.ตำบล ทั้ง 5 ตำบล เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

ของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ณ  โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น ระยองเข้าชม : 12


ประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอแก่งหางแมว จัดพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ 4 / ธ.ค. / 2561
      กศน.อำเภอแก่งหางแมวเข้าร่วม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2561 และประชุม ศป.ปส.อ.อำเภอแก่งหางแมว 4 / ธ.ค. / 2561
      ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอแก่งหางแมว 4 / ธ.ค. / 2561
      แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง “สวนเกษตรครึ่งไร่” ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว 4 / ธ.ค. / 2561
      กศน.อำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1 / ธ.ค. / 2561